Beton w drogownictwie – wspólna inicjatywa PKD i SPC
Budowa obwodnicy Suwałk - marzec 2018 r. Fot. PKDBudowa obwodnicy Suwałk – marzec 2018 r. Fot. PKD

PKD i Stowarzyszenie Producentów Cementu porozumiały się w sprawie wspólnej organizacji Forum „Beton w drogownictwie”. Konferencja i wystawa odbędą się w Suwałkach w dniach 10-12 kwietnia._x005F_x000D_

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych na drogach ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i na drogach lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Mowa będzie także o utrzymaniu dróg betonowych i recyklingu nawierzchni. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa. Uczestniczące w niej firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg._x005F_x000D_

Forum „Beton w drogownictwie” będzie miało charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele Baltic Road Association (stowarzyszenia pełniącego rolę Komitetu Narodowego PIARC dla krajów nadbałtyckich), a także z Komitetu Narodowego PIARC we Niemczech (FGSV)._x005F_x000D_

Rada Programowa Forum pracuje nad ostatecznym kształtem programu. Do tej pory potwierdzone zostały następujące referaty i prezentacje:_x005F_x000D_

  • Cement i beton jako materiał budowlany w drogownictwie: potencjał i perspektywy rozwoju rynku – prof. dr hab. inż. Jan Deja Stowarzyszenie Producentów Cementu
  • Najważniejsze problemy badawcze związane z betonem podejmowane w Federalnym Instytucie Badawczym Drogownictwa BASt i innych jednostkach badawczych w Niemczech – Dipl.-Ing. Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Dr.-Ing. Marko Wieland, kierownik referatu nawierzchni betonowych BASt
  • Nawierzchnie betonowe w Niemczech na drogach niższych kategorii (landowych, powiatowych, gminnych) – Dipl.-Wirt.-Ing. Ulrich Nolting, InformationsZentrum Beton GmbH (Centrum Informacyjne Betonu)
  • Kryteria oceny funkcjonalnej nawierzchni betonowej z uwzględnieniem trwałości materiałów i szczelin dylatacyjnych – prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  • Tekstura nawierzchni betonowych, a bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska – dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof PB, dr inż Marta Wasilewska, mgr inż. Paweł Gierasimiuk Politechnika Białostocka
  • Ocena zawartości mikroporów w mieszance betonowej na budowie odcinka drogi S8 – dr inż. Mariusz Dąbrowski
  • Zalecenia dotyczące recyklingu nawierzchni betonowych w projekcie RID I/6 „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” – prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska
  • Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich – dr Grzegorz Adamski, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Zjawisko reaktywności alkalicznej kruszywa, konsekwencje, zapobieganie negatywnym skutkom reakcji ASR w betonie – dr inż. Mikołaj Ostrowski, ICiMB
  • Reaktywność alkaliczna kruszyw łamanych z wybranych krajowych zakładów produkcji – dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

Poza sesjami naukowo-technicznymi zaplanowana została również debata na temat budowy drogi S61 (Via Baltica) o nawierzchni z betonu cementowego, z udziałem przedstawicieli GDDKiA oraz wykonawców poszczególnych odcinków. Przewidziano także wycieczkę techniczną na znajdująca się na finiszu budowę obwodnicy Suwałk w ciągu S61 oraz na jedną z dróg lokalnych wykonanych w technologii wałowania betonu._x005F_x000D_

Forum „Beton w drogownictwie” będzie w przyszłości organizowane co dwa lata, w latach nieparzystych._x005F_x000D_

Warunki udziału w Forum i rejestracja ONLINE:

Loading...