Ankieta PKD: wpływ inwestycji drogowych na rozwój ekonomiczny
Dr Agnieszka Domańska. Fot.PKDDr Agnieszka Domańska. Fot.PKD

Droga szybkiego ruchu przynosi korzyści ekonomiczne terenom, przez które przebiega, zarówno bezpośrednio w trakcie samej budowy, a przede wszystkim – długofalowo. Najbardziej widać to w okolicy węzłów – to wstępny wniosek z ankiety przeprowadzonej przez PKD wśród jednostek samorządu terytorialnego. Opracowanie wyników zostanie zaprezentowane 23 września w Supraślu podczas Wschodniego Forum Drogowego.

Ankieta stanowiła element realizacji projektu badawczego „Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce na rozwój regionalny w latach 2007-2015”, realizowanego przez dr Agnieszkę Domańską – pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym. Dr Domańska jest autorką książki „Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny” (Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2006). Jej napisanie poprzedziły badania realizowane w latach 2001-2005, m.in. w formie bezpośredniej ankiety kierowanej do przedstawicieli samorządów gmin i powiatów zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie powstających w tamtym okresie dróg szybkiego ruchu w Polsce._x005F_x000D_

W ciągu 10 lat, które upłynęły od tamtego czasu, zrealizowano w Polsce szereg dużych inwestycji drogowych, co skłoniło badaczkę do ponownej analizy indywidualnej oceny korzyści/niekorzyści inwestycji drogowych z punktu widzenia środowisk lokalnych. Do udziału w ankiecie zaproszono samorządy gmin i powiatów położonych wzdłuż autostrad A1, A2 i A4 (w przypadku tych ostatnich było to często badanie powtórne) oraz drogi ekspresowej S3 i S8. Poproszono je o odpowiedź na kilka pytań: czy w czasie faktycznych prac drogowych powstały nowe miejsca pracy dla lokalnych pracowników i nowe zamówienia dla lokalnych przedsiębiorstw, czy w trakcie budowy korzystano z lokalnych zasobów surowców? Pytano również o efekt długofalowy: czy w związku z wybudowanym już połączeniem drogowym da się zauważyć takie symptomy przyspieszenia rozwoju regionalnego jak powstanie nowych firm związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu drogowego, wzmożone zainteresowanie regionem ze strony inwestorów zakładających tu nowe firmy lub wzrost ruchu turystycznego._x005F_x000D_

Napłynęło 61 odpowiedzi na ankietę, o różnym stopniu szczegółowości: od lakonicznych stwierdzeń o zauważeniu (lub niezauważeniu) wpływu inwestycji na rozwój danego obszaru po szerokie wypowiedzi i opracowania. Generalna prawidłowość jest następująca: im większa jednostka (miasto w porównaniu z wiejską gminą) i im bliżej węzła na drodze szybkiego ruchu, tym lepiej widoczne są korzyści._x005F_x000D_

Przykładem miasta, które bardzo skorzystało na bliskości autostrady A1 są Żory (woj. śląskie). Na terenach inwestycyjnych ulokowały się nowe przedsiębiorstwa branż motoryzacyjnej, metalowej i przemysłu maszynowego. Przewidując ułatwienie dostępu dla potencjalnych turystów, miasto przygotowało ciekawa ofertę kulturalną i turystyczną, m.in. powstało Muzeum Ognia i Miasteczko Westernowe, które generują ruch odwiedzających. Powstały nowe stacje paliw i hotele. Dzięki bliskości autostrady w Żorach umieszczono trzecią lokalizację Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co przyciągnie kolejnych inwestorów. Budowa autostrady pociągnęła również za sobą inwestycje drogowe, prowadzone przez samorząd. Wybudowano m.in. północną obwodnicę Żor w ciągu drogi wojewódzkiej 935._x005F_x000D_

Podobne zjawiska, choć w innej skali, zaobserwowano w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie) po wybudowaniu fragmentu drogi S8 z obwodnicą Wyszkowa i mostem na Bugu. W okresie budowy (lata 2006-2008) do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszono zapotrzebowanie na ponad 200 kierowców samochodów ciężarowych, ponad 300 pracowników budowlanych, a ponad 100 dodatkowych pracowników zatrudniły zakłady gastronomiczne. Po wybudowaniu drogi, w pobliżu węzłów zaczęły się lokować duże firmy. Centrum Logistyczne dużej sieci handlowej zgłosiło zapotrzebowanie na 220 pracowników, co oznacza że pozytywne efekty na lokalnym rynku pracy trwają po zakończeniu inwestycji._x005F_x000D_

W powiecie wyszkowskim wskaźnik bezrobocia, który w roku 2004 wynosił 27,6%, w roku 2013 spadł do 14,5%. Przyczyniły się do tego nie tylko nowe zakłady pracy (związane z logistyką i obsługą ruchu samochodowego) ale również ułatwienie dzięki drodze S8 dojazdu do Warszawy, gdzie pracę znajduje co drugi mieszkaniec powiatu zatrudniony poza swoim miejscem zamieszkania. Interesującym przypadkiem z tego terenu, ilustrującym zmieniający się ale trwały wpływ budowy drogi na lokalne życie ekonomiczne, jest kopalnia kruszywa naturalnego, uruchomiona na potrzeby budowy drogi. Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko zostało zalane wodą, a nad zbiornikiem wodnym przedsiębiorca wybudował luksusowy hotel._x005F_x000D_

Wstępnie opracowane wyniki badań zostaną zreferowane podczas Wschodniego Forum Drogowego w Supraślu (woj. podlaskie). Tematem przewodnim konferencji, która odbędzie w dniach 23-25 września br., będzie perspektywa budowy szlaku Via Carpathia (drogi S19), na tle rozwoju obszarów Polski Wschodniej._x005F_x000D_

:_x005F_x000D_

Loading...