Druga część WR-D-71 z rekomendacją MI

W dniu 5 grudnia 2023 roku Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania opracowanie WR-D-71-2 “Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic. Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne”. Pierwsza część “Wymagania podstawowe” została rekomendowana przez Ministra w dniu 28 listopada b.r.
Obie części opracowania uzyskały pozytywną rekomendację Komitetu Technicznego Drogownictwa. Rekomendacja jest dostępna pod linkiem:  https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/#rekomendacje  
Opracowanie WR-D-71-1 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, a także na stronie PKD, na której znajdziecie Państwo wszystkie bieżące informacje na temat Wytycznych i Standardów, nad którymi pracuje Ministerstwo i Komitety Techniczne: https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/ 

Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic będą głównym tematem Forum “Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71”, które odbędzie się w Toruniu w dn. 11-12 grudnia 2023 roku. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia:
https://kongresdrogowy.pl/nowe-wyzwania-w-odwodnieniu-drog-zamiejskich-i-ulic-wytyczne-rekomendowane-wr-d-71/ 

 

Loading...