l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71

Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71  rozpoczyna nowy cykl konferencji i szkoleń poświęcony pogłębianiu tematyki związanej z wytycznymi i standardami w drogownictwie. 

Pierwsze wydarzenie poświęcone będzie tematyce odwodnienia. Poruszona zostanie problematyka ogólnych zasad projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających.

Nasi eksperci omówią projektowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz projektowanie odwodnienia wgłębnego.

Kolejne zagadnienia obejmować będą oczyszczanie i retencję wód powierzchniowych oraz odwodnienie na obszarach chronionych wód, a także odwodnienie na etapie budowy i utrzymania systemów oraz urządzeń odwodnienia

Forum skierowane jest do zarządców dróg na każdym szczeblu oraz projektantów i specjalistów oraz firm zajmujących się urządzeniami, materiałami oraz technologiami związanymi z odwodnieniem dróg zamiejskich i ulic.

PROGRAM

11 grudnia 2023

10:00-11:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

11:00-11:30 Inauguracja Forum

11:30-13:00 Sesja I – Ogólne zasady projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających

11:30-11:50 – Co inżynier drogowy powinien wiedzieć o deszczach projektując w dobie zmian klimatu? – Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL

11:50-12:10 – Wytyczne WR-D-71 – podstawowe informacje, założenia i wymagania – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

12:10-12:30 – Standardy odwodnienia w Centralnym Porcie Komunikacyjnym – Katarzyna Michałek, Centralny Port Komunikacyjny

12:30-12:45 – Stormwise – kompleksowe rozwiązania Uponor Infra w zakresie zagospodarowania wód opadowych w obszarze projektów drogowych – Joanna Szafon, Uponor

12:45-13:00 Pytania i dyskusja

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Sesja II – Wymiarowanie urządzeń do odwodnienia, detencji i retencji

14:00-14:30 – Podstawy wymiarowania urządzeń do odwodnienia w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

14:30-14:50 – Prawidłowe wymiarowanie detencji i retencji przy drogach – Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL

14:50-15:15 – WaterFolder.com czyli jak sprawnie projektować odwodnienia i retencję w trzech prostych krokach
Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL

15:15-15:30 Pytania i dyskusja

15:30-15:50 Przerwa kawowa

15:50-18:00 Sesja III – Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne – cz. I

15:50-16:20 – Ogólne zasady odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

16:20-16:40 – Automatyzacja projektowania odwodnienia drogowych inwestycji infrastrukturalnych – Mateusz Kruk,
Arkadiusz Leśko, Arkance Systems Poland sp z o.o.

16:40-17:00 – Odwodnienie dróg i ulic z punktu widzenia projektanta – wyzwania – Paweł Kucharski, Multiconsult Polska sp.z o.o., Członek ZOPI

17:00-17:20 – Odwodnienie dróg i ulic z punktu widzenia projektanta – możliwości rozwiązań – IVIA S.A., Członek ZOPI

17:20-18:00 Pytania i dyskusja

19:30 Uroczysta kolacja

12 grudnia 2023

9:00-10:30 Sesja IV – Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne – cz. II

9:00-9:30 – Odwodnienie elementów powierzchniowego i wgłębnego dróg w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska

9:30-10:00 – Przepusty w odwodnieniu dróg – powiązanie WR-D z WR-M – Apoloniusz Kodura, Politechnika Warszawska

10:00-10:15 – Zagospodarowanie wód deszczowych i ochrona herpetofauny w budownictwie drogowym – Rafał Lebida,
ACO sp. z o.o.

10:15-10:30 Pytania i dyskusja

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-13:00 Sesja V – Zielona retencja i oczyszczanie wód

11:00-11:20 – Zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych – Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska

11:20-11:40 – Wybrane problemy na połączeniu urządzeń ochrony środowiska z systemami odwodnienia – Marta Kowalska, Oddział GDDKiA w Lublinie

11:40-12:00 – Ochrona środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg – Anna Michałowska, GDDKiA O/Wrocław

12:00-12:30 – Gdańskie doświadczenia wykorzystania zieleni retencyjnej w pasach drogowych – Wojciech Szpakowski,
Gdańskie Wody sp. z o.o.

12:30-12:40 – Innowacyjne systemy do oczyszczania wód powierzchniowych – Bartłomiej Nowakowicz, Conspan Tech sp. z o.o.

12:40-13:00 Pytania i dyskusja końcowa

13:00-13:15 Zakończenie i podsumowanie Forum

13:15-14:30 Lunch

Warunki uczestnictwa

Opłata za udział w Forum wynosi:

*Członkom wspierającym i zwyczajnym przysługuje 10% zniżki  (kod rabatowy CZLONEK_PKD_10)

 

Konferencja odbędzie się w: 

HOTEL BULWAR****
ul. Bulwar Filadelfijski 18
87-100 Toruń

 

A. Konferencja w dn. 11-12.12.2023 – pokój jednoosobowy

1600 zł plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 11-12.12.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 11-12.12.2023
 • uroczystą kolację w dn. 11.12.2023
 • jeden nocleg w pokoju jednoosobowym
 • opłata parkingowa
B. Konferencja w dn. 11-12.12.2023 – pokój dwuosobowy

1450 plus VAT/osoba

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 11-12.12.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 11-12.12.2023
 • uroczystą kolację w dn. 11.12.2023
 • jeden nocleg w pokoju dwuosobowym
 • opłata parkingowa
C. Konferencja w dn. 11-12.12.2023 – bez noclegu

1200 plus VAT

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dn. 11-12.12.2023
 • materiały konferencyjne
 • serwis kawowy, obiad w dn. 11-12.12.2023
 • uroczystą kolację w dn. 11.12.2023
 • opłata parkingowa

 

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 4.12.2023 r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 4.12.2023 r. Odroczenie płatności jest możliwe – po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 4.12.2023 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych.
Dane organizatora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe wyłącznie na potrzeby organizacji Konferencji:
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel.: 605 200 214 Rachunek bankowy do wpłat:
Alior Bank S.A.:77 2490 0005 0000 4520 9168 6331.

Złoty Partner

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Patronat medialny

Polecane Konferencje

Loading...