Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71 – materiały

 

Sesja I

Co inżynier drogowy powinien wiedzieć o deszczach projektując w dobie zmian klimatu? – Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL

 

Wytyczne WR-D-71 – podstawowe informacje, założenia i wymagania – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Standardy odwodnienia w Centralnym Porcie Komunikacyjnym – Katarzyna Michałek, Centralny Port Komunikacyjny
Stormwise – kompleksowe rozwiązania Uponor Infra w zakresie zagospodarowania wód opadowych w obszarze projektów drogowych – Joanna Szafon, Uponor

Sesja II

Podstawy wymiarowania urządzeń do odwodnienia w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Prawidłowe wymiarowanie detencji i retencji przy drogach – Renata Woźniak-Vecchie, RetencjaPL

Sesja III

Ogólne zasady odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Automatyzacja projektowania odwodnienia drogowych inwestycji infrastrukturalnych – Mateusz Kruk, Arkadiusz Leśko, Arkance Systems Poland sp z o.o.
Odwodnienie dróg i ulic z punktu widzenia projektanta – możliwości rozwiązań – Jakub Skrocki, IVIA S.A., Członek ZOPI

Sesja IV

Odwodnienie elementów powierzchniowego i wgłębnego dróg w WR-D-71 – Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
Przepusty w odwodnieniu dróg – powiązanie WR-D z WR-M – Apoloniusz Kodura, Politechnika Warszawska
Zagospodarowanie wód deszczowych i ochrona herpetofauny w budownictwie drogowym – Rafał Lebida, ACO sp. z o.o.

Sesja V

Zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych – Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Krakowska
Wybrane problemy na połączeniu urządzeń ochrony środowiska z systemami odwodnienia – Marta Kowalska, GDDKiA O/Lublin
Ochrona środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu dróg – Anna Michałowska, GDDKiA O/Wrocław
Gdańskie doświadczenia wykorzystania zieleni retencyjnej w pasach drogowych – Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody sp. z o.o.
Innowacyjne systemy do oczyszczania wód powierzchniowych – Bartłomiej Nowakowicz, Conspan Tech sp. z o.o.

 

Loading...