To był Kongres!
Tradycyjne przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes PIARC Claude Van Rooten, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Stępień-Kotlarek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Prezes MiędzynarodowychTradycyjne przecięcie wstęgi. Od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes PIARC Claude Van Rooten, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Stępień-Kotlarek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Prezes Międzynarodowych

1000 uczestników z 42 krajów, 4 dni wypełnione panelami dyskusyjnymi i zwiedzaniem ekspozycji, bogaty program wydarzeń towarzyszących – tak w skrócie można podsumować Kongres w Gdańsku.

Odbywający się w dniach 20-23 lutego br. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Amber Expo w Gdańsku XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy był największym w historii Polski wydarzeniem tego typu w branży drogowej. Ta organizowana co cztery lata przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC impreza odbyła się po raz pierwszy w tej części Europy. Współorganizatorami byli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która w PIARC reprezentuje polską administrację rządową i miasto Gdańsk. Swój wkład wniósł także Polski Kongres Drogowy, który został uznany przez PIARC za Komitet Narodowy tej największej światowej organizacji drogowej.

Dzielenie się wiedzą

Kongres jest tradycyjnie okazją do wymiany doświadczeń dotyczących zimowego utrzymania dróg. W ramach odbywających się równolegle sesji technicznych, przedstawione zostały tak różne aspekty korzystania z dróg w zimie i dbaniaich przejezdność jak prognozowanie meteorologiczne, charakterystyka ruchu drogowego w okresie zimowym, organizacja pracy służb drogowych czy specyfika zarządzania tunelami i mostami w zimie. Dużą popularnością cieszyły się też prezentacje o metodach detekcji wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg. Taisto Haavasoja z Finlandii mówił np. o wykorzystaniu rejsowych autobusów do gromadzenia danych o pogodzie na drogach. Naturalnie sporo miejsca zajęły materiały do zwalczania śliskości – tu interesujące porównanie zastosowania na drogach Szkocji solanki i wstępnie zwilżonej soli przedstawił Martin Thomson. Ciekawą prezentację o wpływie soli przeciwoblodzeniowej na korozję konstrukcji mostów przedstawiła Ivana Durickovic z Francji.

Interesujące były także doświadczenia krajów skandynawskich w zimowym utrzymaniu dróg dla rowerów. Goście ze Szwecji opowiadali o metodzie utrzymania ścieżek “sweep-salting”, która polega na jest zasysaniu śniegu i zwalczaniu poślizgu solanką lub wstępnie zwilżoną solą. Skuteczna jest szczególnie w miejscowościach nadmorskich, gdzie występuje wysoka wilgotność powietrza. Duże zainteresowanie wywołała prezentacja „Arktycznego Inteligentnego Korytarza”. Przebiega on między Finlandią a Norwegią za kołem podbiegunowym i zapewnia przejazd po śniegu całkowicie autonomicznego samochodu bez kierowcy. Korytarz połączony jest z dworcami kolejowymi, lotniskami czy portem morskim w Tromsø. Pozwala on np. na dostarczenie danego towaru, bez narażania się na jazdę w niebezpiecznych warunkach zimowych.

Nagrody dla najlepszych autorów

O tym jak szeroki był zakres tematyczny Kongresu świadczy także lista najlepszych wystąpień. Po raz pierwszy bowiem w historii Kongresu, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC przyznało nagrody za najlepsze referaty. Wyróżniono 7 ze 170 zgłoszonych prac. Nagrodzeni zostali:

– Andres Olloqui z Hiszpanii – za pracę o zarządzaniu zagrożeniem lawinowym na drodze,

– Kazuhide Kiyasu z Japonii – za pracę o wpływie wywieranym na ruch drogowy przez środki zaradcze stosowane przeciwko klęsce żywiołowej w postaci silnych opadów śniegu

– Ivana Durickovic z Francji – za pracę o wpływie soli przeciwoblodzeniowych na korozję konstrukcji mostów

– Amanda Siems-Anderson ze Stanów Zjednoczonych – za pracę o wykorzystaniu systemu Pikalert w programie pilotażowym Departamentu Transportu stanu Wyoming dotyczącym pojazdów połączonych

– Jakko Klang z Finlandii – za pracę o skutkach dla bezpieczeństwa niższych ograniczeń prędkości w miesiącach zimowych

– Juha Aijo z Finlandii – za pracę o Instrukcji utrzymania zimowego dla Fińskiej Agencji Transportu

– Anna Niska ze Szwecji – za pracę o „Sweep–salting” czyli metodzie zimowego utrzymania ścieżek rowerowych

Specjalne wyróżnienie dla młodego autora – „The Young Proffesional Award” – otrzymał Henri Giudici z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii, specjalizujący się w badaniu zachowania opon w warunkach śniegowych. Jego wyróżniony referat dotyczył opisu technicznego dwóch urządzeń do badania interakcji pomiędzy oponą i nawierzchnią – LARS i Lumi.

Statuetki wręczali najwyżsi przedstawiciele PIARC – prezydent Claude Van Rooten, wiceprezydent Shigeru Kikukawa oraz szef Komitetu Technicznego B.2 Didier Giloppe.

Wystawa w Amber Expo

Obrady plenarne i sesje techniczne odbywały się w nowoczesnym Centrum Targowo-Konferencyjnym będącym siedzibą Międzynarodowych Targów Gdańskich. Kongresowi towarzyszyła wystawa, na którą złożyły sie 44 stoiska przygotowane przez instytucje publiczne, narodowe komitety PIARC i firmy drogowe.

Dużym zainteresowaniem cieszył się polski Pawilon Narodowy, przygotowany przez GDDKiA oraz Polski Kongres Drogowy. W drugim dniu Kongresu polscy gospodarze zaprosili do niego delegatów i uczestników wystawy na symboliczne otwarcie. Nawiązywało ono do tradycji związanych z Pomorzem. Tańczył i śpiewał kaszubski zespół folklorystyczny “Młodzi Krebane” z Brus , a goście chętnie częstowali się przekąskami regionalnymi i napojami na bazie owoców najczęściej wykorzystywanych w lokalnej kuchni.

Duże pawilony zorganizowały również stowarzyszenia drogowe z innych krajów, działające jako komitety narodowe PIARC: Japońskie Stowarzyszenie Drogowe, Koreańskie Stowarzyszenie Drogowe czy działające na obszarze Norwegii i Szwecji Nordyckie Stowarzyszenie Drogowe. Stoiskami na wystawie promowali się także organizatorzy następnych Światowych Kongresów Drogowych: letniego w 2019 roku – Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zimowego w 2022 r. – Calgary w Kanadzie.

Zawody pługów odśnieżnych

Jedną z głównych atrakcji były trzecie w historii zawody pługów odśnieżnych. W dniach trwania Kongresu w Gdańsku było zimno, a pod koniec nawet mroźno, ale śniegu nie było. Zawody udało się jednak rozegrać, bo nie chodziło w nich tak naprawdę o odśnieżanie, ale o umiejętne manewrowanie pojazdem. Tor, na którym rywalizowało 21 zawodników z 8 krajów, ustawiono w pobliżu stadionu Energa.

Zawodnicy mieli do pokonania liczącą około kilometra pętlę, w czasie przejazdu wykonując 12 rozmaitych zadań. Operatorzy musieli m.in. pokonać slalom, przejechać tyłem między przeszkodami, ze sporą prędkością najechać na płytę poślizgową czy przesunąć przedmiot w wyznaczone miejsce. Każdy przejazd trwał kilka minut.Zawodnicy byli oceniani przez zespół sędziów, który brał pod uwagę trzy aspekty: umiejętności praktyczne (70 proc. oceny), czas przejazdu (20 proc.) oraz sprawdzenie zdatności pojazdu do jazdy (10 proc.).

Najlepsi okazali się: 1. Gerhard Vock Austria, 2. Reiner Dunker Niemcy i 3. Bertram Unger Austria. Operatorzy z Polski nie weszli do finału, w którym rywalizowało 10 najlepszych zawodników.

Do zobaczenia w Calgary

23 lutego, podczas sesji zamknięcia Kongresu, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Polskim Kongresem Drogowym a Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC o szczegółowych zasadach funkcjonowania PKD jako Komitetu Narodowego tej organizacji. Efektowne prezentacje przedstawili gospodarze następnych Kongresów Drogowych: Abu Dhabi i Calgary.

Gospodarze Kongresu ze strony polskiej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz miasto Gdańsk otrzymali z wielu stron gratulacje za doskonałą organizację imprezy, wysoki poziom merytoryczny obrad i imprez towarzyszących. Dostarczyły one gościom Kongresu wielu pozytywnych wrażeń i pozwoliły poznać Polskę i jej skomplikowaną historię – powiedział na zakończenie sekretarz generalny PIARC Patrick Malléjacq.

Loading...