Porozumienie PKD z PIARC

23 lutego w Gdańsku podpisane zostało porozumienie określające zasady funkcjonowania PKD jako narodowego komitetu Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

W ostatnim dniu odbywającego się w Gdańsku XV Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego prezes Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Claude Van Rooten i prezes Zarządu stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy Zbigniew Kotlarek złożyli podpisy pod porozumieniem (ang. Memorandum of Understanding) o uznaniu PKD za Komitet Narodowy tej największej światowej organizacji drogowej.

Światowe Stowarzyszenie Drogowe (World Road Association) - znane pod historycznym skrótem PIARC (Permanent International Association of Road Congresses) - zostało założone w 1909 roku, w efekcie odbytego rok wcześniej w Paryżu Światowego Kongresu Drogowego. Skupia administracje rządowe 121 krajów, a członków indywidualnych lub zbiorowych (firmy i organizacje) ma w ponad 140 krajach świata. Podstawową forma działalności jest praca ekspertów w 22 komitetach technicznych (grupach roboczych) zajmujących się różnymi aspektami technologii i organizacji drogownictwa.

Tam, gdzie istnieją reprezentatywne organizacje, skupiające przedstawicieli branży drogowej, PIARC powierza im rolę Komitetu Narodowego tej organizacji. Głównym zadaniem Komitetu jest rozpowszechnianie na swoim terenie działania informacji dostarczanych przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe, szczególnie dorobku wypracowanego w Komitetach Technicznych. Komitet na także pomagać Pierwszemu Delegatowi Polski (jest nim zazwyczaj członek kierownictwa GDDKiA) w znajdowaniu ekspertów, którzy będą uczestniczyć w pracach komitetów technicznych i grup roboczych Światowego Stowarzyszenia Drogowego, a następnie udzielać wsparcia tym ekspertom.

Po podpisaniu porozumienia, Polski Kongres Drogowy stał się 42 narodowym komitetem PIARC. Traktujemy to wyróżnienie jak dowód uznania dla naszej działalności kontynuującej tradycje przynależności polskich drogowców do światowej rodziny drogowej - powiedział po podpisaniu dokumentu prezes PKD Zbigniew Kotlarek. W roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości warto przypominać, że polski rząd już w 1919 roku przystąpił do PIARC, a 90 lat temu - w styczniu 1928 zebrał się pierwszy Polski Kongres Drogowy. Wierzymy, że dzisiejsze podpisanie porozumienia stanie się takim kolejnym kamieniem milowym dla polskiego środowiska drogowego.

Polecane artykuły

Obrady Rady PIARC toczyły się w siedzibie Federalnego Minsterstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Bonn. Fot. PKD

PKD Komitetem Narodowym PIARC

Polski Kongres Drogowy został uznany za Komitet Narodowy PIARC - zdecydował 25 października Komitet Wykonawczy tej najważniejszej organizacji drogowej na świecie.

PKD wznawia współpracę z PIARC

Przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego rozmawiali 3 lutego z przebywającymi w Warszawie wysłannikami PIARC o włączeniu się PKD w działalność tej największej światowej organizacji drogowej.

Prezes PKD Zbigniew Kotlarek wita w polskim Pawilonie Narodowym ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka (z lewej). W środku prezydent Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Claude Van Rooten. Fot. PKD

Zimowy Kongres Drogowy rozpoczęty

W Gdańsku rozpoczął się XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy. Kongresowi towarzyszy wystawa, na której PKD wspólnie z GDDKiA jest gospodarzem polskiego Pawilonu Narodowego.