Lipski szczyt o BRD

Podczas odbywającego się w Lipsku szczytu Międzynarodowego Forum Transportowego ITF stowarzyszenie PIARC zaprezentowało po raz kolejny “Podręcznik bezpieczeństwa drogowego” dla decydentów ze świata transportu.

Międzynarodowe Forum Transportowe (International Transport Forum – ITF) skupia 59 państw i stanowi platformę politycznego dialogu w sektorze transportu. Polskę na szczycie ITF reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W tym roku dyskusje uczestników wydarzenia koncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa w transporcie, w tym przeciwdziałaniu zagrożeniu terrorystycznemu z użyciem środków transportu, zapobieganiu cyberatakom oraz poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Ten ostatni temat został szeroko zaprezentowany przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, które promowało w Lipsku opracowany przez siebie podręcznik bezpieczeństwa drogowego, dostępny online na stronie internetowej. Jego przygotowanie, w którym brali udział czołowi światowi eksperci od tematyki brd, stanowiło reakcję PIARC na ogłoszenie przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2011 roku planu działań na rzecz Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spośród wymienionych w Planie Działań pięciu filarów bezpieczeństwa, jakimi są: zarządzanie bezpieczeństwem drogowym, bezpieczeństwo drogowe i mobilność, bezpieczeństwo pojazdów, bezpieczeństwo użytkowników dróg i opieka powypadkowa, podręcznik PIARC odnosi się bezpośrednio do trzech (bez kwestii pojazdów i opieki powypadkowej). Celem opracowania podręcznika była pomoc krajom znajdującym się na różnym poziomie rozwoju w osiąganiu zakładanych celów zmniejszenia liczby ofiar na drogach.

ONZ wzywa do zwiększenia wysiłków

PIARC przyjął z ogromnym zadowoleniem przyjętą 12 kwietnia br. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (bez głosowania) rezolucję o “Poprawie globalnego bezpieczeństwa drogowego“. Podkreślono w niej, że zgony i urazy w ruchu drogowym nadal stanowią poważny problem zdrowia publicznego i rozwoju z szerokimi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi, zagrażającymi osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Z cytowanych podczas dyskusji statystyk wynika, że 90 procent wypadków drogowych miało miejsce w krajach rozwijających się. Skutek jest taki, że ludzi którzy byli już biedni, stają się jeszcze ubożsi. W krajach rozwijających się. koszty wypadków wynoszą nawet 5% produktu krajowego brutto (PKB) rocznie. Jak przypomniano, od początku XXI wieku ponad 20 milionów ludzi zostało zabitych i poważnie rannych w wypadkach drogowych na całym świecie. Wypadki to najczęstsza przyczyna zgonów wśród młodzieży.

Projekt rezolucji został przygotowany przez delegację Federacji Rosyjskiej. Stojący na jej czele Aleksandr V. Gorowoj, pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych, powiedział, że w jego kraju administracja konsekwentnie wdraża szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego, dzięki czemu liczba zgonów na drogach zmniejszyła się o jedną trzecią w ciągu ostatnich 6 lat.

W imieniu państw Unii Europejskiej Gerardus Van der Akker powiedział, że co roku 50 milionów ludzi odnosiło obrażenia w wypadkach drogowych. Europa zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie tego poważnego problemu zdrowotnego, zbliżając się do celu, jakim jest zero ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym do 2050 r. Chce już do roku 2020 zmniejszyć o połowę liczbę ofiar śmiertelnych i rannych. W wyniku ciągłych wysiłków krajów członkowskich, udało się w latach 2010-2017 zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych o 20 procent. Unia będzie nadal dzielić się swymi najlepszymi praktykami, wdrażać i egzekwować odpowiednie przepisy oraz prowadzić działania uświadamiające i edukacyjne.

Przykładem kraju, który może pochwalić się znaczącymi sukcesami w walce o wysoki poziom bezpieczeństwa na drogach, jest Wielka Brytania. Książę Kentu Michael powiedział, że w jego kraju, w którym zarejestrowanych jest 38 milionów pojazdów mechanicznych, rocznie gnie 1700 osób. To wciąż o wiele za dużo, ale na tle innych krajów można powiedzieć zaledwie 1700 osób. Brytyjskie doświadczenia pokazały, że poprawa bezpieczeństwa na drodze wymaga działań na wszystkich frontach: bezpieczniejszych dróg, bezpieczniejszych pojazdów i bezpieczniejszych użytkowników pojazdów.

W roku 2020 w Szwecji ma się odbyć globalna konferencja wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konferencja ma zaproponować działania sięgające do 2030 roku.

Loading...