ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

W lutym tego roku po długich negocjacjach przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie nowej dyrektywy w sprawie zakresu przyszłej dyrektywy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Mowa w niej będzie m.in. o konieczności utrzymania dobrego stanu oznakowania i znaków drogowych w celu ułatwienia wdrażania nowych tendencji w mobilności.

Jeśli chodzi o zakres, główna zmiana polega na rozszerzeniu stosowania dyrektywy poza obecną sieć TEN-T i objęcie nią wszystkich „dróg głównych”, a także wszystkich dróg pozamiejskich zbudowanych z funduszy UE. ERF i inne organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, podkreślając konieczność zmniejszenia liczby wypadków na tych odcinkach sieci drogowej.

Jednym z kluczowych elementów dyskusji był stan oznakowania i znaków drogowych. Podkreślano ich znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy zarówno dla ludzi, jak i pojazdów z automatycznymi systemami wspomagania kierowcy.

Od czasu opublikowania trzeciego pakietu mobilności przez Komisję Europejską w maju 2018 r. eksperci z różnych organizacji pracowali nad analizą obecnych rozwiązań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków jazdy. Jako swój wkład we wdrażanie nowych zaleceń, ERF w wyniku pracy swoich dwóch Grup Roboczych, zaproponowała zestaw zaleceń dotyczących minimalnych technicznych parametrów oznakowania poziomego. Jest to propozycja wytycznych dla organów regulacyjnych, w celu zapewnienia skutecznej czytelności i wykrywalności oznakowania przez ludzi i pojazdy.

Oznakowanie stanowi opłacalny kosztowo element wyposażenia drogi, wpływający na bezpieczne warunki jazdy, dając kierowcy najlepsze wskazówki. Jest to szczególnie ważne w niekorzystnych warunkach pogodowych i przy złej widoczności. Aby to działało, konieczne jest – zdaniem ekspertów ERF – wymaganie następujących parametrów:

  • Oznakowania drogowe w widzialności nocnej nigdy nie powinny spaść poniżej 150 mcd / lx / m2 nocnej widoczności w suchych warunkach i nigdy poniżej 35 mcd / lx / m2 w warunkach wilgotnych i deszczowych
  • Szerokość oznaczeń drogowych nigdy nie powinna być mniejsza niż 15 cm
  • Współczynnik kontrastu między oznakowaniem a nawierzchnią nigdy nie powinien być niższy niż 3:1, aby zmniejszyć fałszywe odczyty spowodowane oślepianiem
  • Należy zapewnić harmonizację projektowania i rozmieszczania oznakowania w różnych krajach
Loading...