Najlepszy polski referat na Kongres PIARC w Calgary wybrany

Komitet Narodowy PIARC (PKD) wraz z Pierwszym Delegatem PIARC w Polsce dokonał przeglądu wszystkich zgłoszonych z Polski referatów na Światowy Kongres Zimowego Utrzymania i Odporności Dróg Calgary 2022. Uznano, ze najlepszym referatem jest zgłoszony przez Pana Jana Szczerbińskiego referat o tytule PREWENCYJNA DETEKCA ZAMARZANIA JAKO ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PROJEKTOWA DLA CZUJNIKÓW NIEINWAZYJNYCH.

Od kilkudziesięciu lat na świecie rozwijane są technologie pomiaru stanu nawierzchni z wykorzystaniem nieinwazyjnych (zdalnych) czujników stanu nawierzchni, których główną zaletą jest łatwiejsza instalacja. W artykule opisano różnice pomiędzy czujnikami wbudowanymi w nawierzchnie jezdni i czujnikami nieinwazyjnymi, z perspektywy rodzaju i jakości dostarczanych przez nie danych a tym samym ich faktycznej użyteczności.

W dalszej części opisano nową koncepcję firmy Boschung w zakresie czujnika bezinwazyjnego r-condition umożliwiającego wczesną detekcję zamarzania „in situ” a tym samym zapewniającego nową funkcjonalność prewencyjnego automatycznego ostrzegania o zbliżającym się niebezpieczeństwie oblodzenia.

Stworzone w ten sposób ostrzeżenia o oblodzeniu, zapewniają automatyzację kontroli zagrożenia oblodzeniem, która może być z powodzeniem wykorzystywana do automatycznego wysyłania informacji ostrzegawczych do systemów zarządzania ruchem lub automatycznych systemów przeciwoblodzeniowych – Fixed Automated Spray Technology (FAST). Nowa technologia prewencyjnego alarmowania przez czujniki nieinwazyjne to stworzenie urządzeń zrównoważonych w sensie ogólnego ich przeznaczenia, kosztów produkcji, jakości pomiaru, użyteczności danych, skuteczności automatycznych alarmów, łatwości montażu i bazy dla przyszłej standaryzacji wymogów stawianych tego typu czujnikom.

Zapraszamy do udziału w Kongresie, rejestracja jest już otwarta:

Adapting to a Changing World | World Winter Service and Road Resilience Congress (piarc-calgary2022.org)

Loading...