27 czerwca Walne Zebranie Członków PKD

Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Polskiego Kongresu Drogowego na 27 czerwca br.

Doroczne Walne Zebranie rozpatrzy sprawozdania: Zarządu z działalności w 2016 r., finansowe za rok 2016 i Komisji Rewizyjnej. Przyjmie również plan działania na trwający rok 2017 i plan finansowy.

WZC obradować będzie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym “Żurawia”, przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie. Początek obrad o godz. 11:00 (pierwszy termin). Zgodnie ze statutem, jeżeli w pierwszym terminie nie będzie wymaganego quorum, Zebranie rozpocznie sie w drugim terminie o godz. 11:15 i będzie władne podejmować uchwały niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków fizycznych stowarzyszenia.

Loading...