Gambit 2016: Prędkość znowu zabija
GAMBIT 2016GAMBIT 2016
W dniach 17-18 listopada 2016 br. w Politechnice Gdańskiej odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 zorganizowane pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, GDDKiA, a także Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF. W przyjętych wnioskach zaapelowano o wzmożenie walki z przekraczaniem prędkości na drogach.
W Sesji Plenarnej Seminarium udział wzięło 250 osób reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program Seminarium składał się z 12 sesji tematycznych. Pierwsze pięć obejmowało problematykę trendów bezpieczeństwa obserwowanych w Polsce w ostatnim czasie, w tym zagadnień kluczowych dla skutecznej realizacji Narodowego Programu BRD na lata 2013-2020, tj. bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz zarządzanie bezpieczeństwem.
Wspomniane trendy nie napawają niestety optymizmem: W ostatnim okresie obserwujemy niepokojące tendencje wzrostowe liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. Prognozy liczby ofiar wypadków drogowych szacowane na podstawie danych z pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. wskazują, że w wypadkach drogowych w Polsce może być znacznie więcej ofiar śmiertelnych (aż o 150 osób więcej) i ciężko rannych (aż o 770 osób więcej) niż w roku 2015. Jedną z przyczyn powyższego zjawiska należy upatrywać w rozmontowaniu systemu automatycznego nadzoru nad prędkością, między innymi poprzez wyłączeniu z początkiem 2016 roku z użytkowania fotorejestratorów prędkości stanowiących własność samorządów lokalnych. To spowodowało poczucie bezkarności u kierowców i przyzwolenia na jazdę z niebezpieczną prędkością.
Badania wskazują, że nadal 50% kierowców przekracza dopuszczalne limity prędkości, a 27% ofiar śmiertelnych to ofiary wypadków powodowanych nadmierną prędkością. Natomiast na odcinkach dróg, na których zaprzestano automatycznego nadzoru nad prędkością obserwuje się powrót kierowców do jazdy z niebezpieczna prędkością. Dlatego też – zdaniem uczestników – należy podjąć zdecydowane działania w celu powstrzymania tych niekorzystnych trendów.
Ostatnie sześć sesji dotyczyło natomiast projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Innowacji Drogowych. W tym roku program ten stał się tematem przewodnim Seminarium, jako szczególnie ważna inicjatywa i pierwsze kompleksowe przedsięwzięcie resortów nauki i infrastruktury o tak wielkim potencjale dla zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia w ruchu drogowym w naszym kraju.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników seminarium w Auli Głównej Politechniki

Dokument

Loading...