Dlaczego PIARC – zobacz ulotkę po polsku!

Dlaczego rośnie znaczenie międzynarodowej współpracy w drogownictwie i jaką rolę odgrywa w niej PIARC – na te pytania znajdziesz odpowiedź w najnowszej ulotce dostępnej po polsku.

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie dróg i transportu drogowego to tytuł tej publikacji, ale też główne zadanie PIARC. PIARC, Światowe Stowarzyszenie Drogowe, zostało założone w 1909 roku w celu ułatwienia współpracy we wszystkich kwestiach związanych z drogami. Stowarzyszenie jest apolityczne i działa na zasadzie nonprofit. Tworzy ono sieci ekspertów drogowych z całego świata, zapewnia im wspólne metody pracy oraz publikuje ich zalecenia i raporty.

Taka metoda działania ma olbrzymie zalety. Zamiast dochodzić samodzielnie do rozwiązań, można dzielić się najlepszymi praktykami ze świata poprzez spotkania i współpracę między partnerami, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Inicjatywy mogą być również dyskutowane, co ułatwia pojawianie się nowych koncepcji, a równoprawna współpraca umożliwia również uczestnikom promowanie rozwiązań krajowych.

Komitety techniczne i grupy zadaniowe są najbardziej zauważalnym elementem aktywności PIARC. Skupiają one ponad 1200 ekspertów z całego świata, dzięki czemu PIARC jest największą na świecie siecią specjalistów ds. transportu drogowego. Ich praca skupia się wokół dwóch corocznych spotkań i seminariów w krajach o niskich lub średnich dochodach, których punktem kulminacyjnym jest publikacja raportów na kluczowe tematy techniczne.

Do PIARC należą głównie rządy krajów członkowskich – jest ich ponad 120. Polska przystąpiła do Światowego Stowarzyszenia Kongresów Drogowych (obecnie używa nazwy PIARC) już w roku 1919. W naszym kraju – jako jednym z przeszło 40 – działa także Komitet Narodowy PIARC. Od dwóch lat jego rolę pełni stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy. To właśnie staraniem Komitetu ukazała się ulotka w polskiej wersji językowej.

Pobierz ulotkę

Loading...