Zapowiedź szerokiej współpracy PKD z GDDKiA

Współpraca GDDKiA i Polskiego Kongresu Drogowego przy realizacji ważnych dla środowiska drogowego inicjatyw programowych stowarzyszenia była tematem spotkania Zarządu PKD z pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Jackiem Bojarowiczem, do którego doszło 30 marca. Szef GDDKiA zadeklarował merytoryczne współdziałanie z Kongresem podczas zaplanowanych wydarzeń.

Prezes PKD Zbigniew Kotlarek przedstawił najbliższe zamierzenia programowe stowarzyszenia. Kongres jest mocno osadzony w środowisku drogowym, dzięki czemu ma zdolność szerszego spojrzenia na problemy, związane choćby z procesem inwestycji czy procesami utrzymaniowymi. Większości z nich nie da się rozwiązać bez kluczowego udziału GDDKiA. Rolę Polskiego Kongresu Drogowego widzimy jako forum konsultacji i tych formalnych, dotyczących ustaw, rozporządzeń czy innych aktów prawnych albo przepisów np. technicznych i tych nieformalnych, polegających na stałej wymianie informacji i na dyskusji wewnątrz środowiska oraz między środowiskiem a decydentami politycznymi .
Taki charakter z założenia mają wszystkie inicjatywy programowe PKD. W tym roku były to: VI Konferencja BRD w Kazimierzu Dolnym, zaplanowane na kwiecień IV Śląskie Forum Drogownictwa w Chorzowie i II Małopolskie Forum Drogowe w Zakopanem i następne przedsięwzięcia. Wśród nich zdaniem prezesa Zbigniewa Kotlarka na szczególna uwagę zasługują regionalne fora w województwach: podkarpackim (29 czerwca – 1 lipca), poświęcone perspektywom budowy szlaku Via Carpatia i pomorskim (13-14 października), z wiodącym tematem dróg jako elementu systemu transportu intermodalnego. Podsumowaniem tegorocznych działań PKD w obszarze BRD będzie natomiast III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Olsztynie w dniach 26-27 września.
Poza konferencjami PKD realizuje też szereg przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla środowiska drogowego. Od roku 2014 organizowane są w Giżycku Mistrzostwa Polski drogowców w siatkówce, w marcu br. zorganizowany został w Dobczycach Turniej Drogowców i Samorządowców w halowej piłce nożnej, a w czerwcu po raz drugi odbędzie się Rowerowy Rajd Drogowców szlakiem GreenVelo. Zapraszamy serdecznie pracowników GDDKiA do brania udziału w tych imprezach, mających duży walor integracyjny – powiedział prezes PKD.
Dyrektor Jacek Bojarowicz z uznaniem odniósł się do zamierzeń programowych PKD i zapowiedział aktywne włączenie się GDDKiA w merytoryczne przygotowanie ich zawartości. Pracownicy GDDKiA chcą wymieniać się opiniami ze środowiskiem i poszerzać swoją wiedzę i będą korzystać z okazji, którą dają im takie spotkania – powiedział Generalny Dyrektor.

Loading...