Porozumienie o współpracy PKD i Politechniki Krakowskiej

1 września 2023 roku w Krakowie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską
a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.

Współpraca obu instytucji dotyczyć będzie m.in. promowania nowoczesnych rozwiązań i wiedzy w zakresie drogownictwa, a także wspólnych działań dydaktycznych i szkoleniowych zgodnie z oczekiwaniami sektora drogowego. Planowane są również wspólne projekty naukowo–badawcze, występowanie o finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, organizowanie sympozjów, konferencji i seminariów naukowych, czy podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu drogownictwa, a także wsparcie możliwości organizacji praktyk studenckich, staży i wizyt studyjnych.

Ze strony Politechniki Krakowskiej umowę sygnował prof. Andrzej Szarata, Rektor PK, a ze strony PKD – pan Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu PKD. 

 

Loading...