Członkowie wspierający PKD liderami na polskim rynku infrastrukturalnym

GDDKiA podsumowała wszystkie projektowane i realizowane inwestycje na sieci dróg krajowych.

Aktualnie w opracowaniu znajduje dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Liderem ponownie Transprojekt Gdański.

Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z rządowego PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu. Kolejne zadania o łącznej długości niemal 2900 km są obecnie w przygotowaniu. Łączna wartość inwestycji realizowanych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez 20 największych podmiotów wynosi 48,5 mld zł. Największy portfel zleceń drogowych zgromadziły grupy Budimex, Mirbud oraz Porr.

Projektowanie

Z prezentacji przygotowanej przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji – Wydział Monitoringu Inwestycji GDDKiA z dnia 18 lutego b.r. wynika, że aktualnie w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2021 r złożyć 42 wnioski o decyzję na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla odcinków o łącznej długości niemal 470 km.

Liderem spośród biur projektowych jest Transprojekt Gdański Sp. z o. o., który odpowiada za przygotowanie dokumentacji projektowych (w tym Koncepcji Programowej dla 163 km dróg, Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla 154 km dróg, Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe o wyższym stopniu szczegółowości (STEŚ-R) dla 47 km dróg, Dokumentacje projektowe na etapie realizacji dla 116 km dróg.)

Realizacja

W 2021 roku GDDKiA podpisała już sześć umów na realizację nowych zadań o łącznej długości ok. 87,9 km i wartości ponad 2,2 mld zł.

W planach na 2021 r. jest ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

W zakresie zadań na istniejącej sieci drogowej planowane jest 96 przetargów (do kwoty 100 mln zł) na przebudowy i rozbudowy dróg o długości ok. 255 km. Ich szacunkowa wartość to niemal 1,8 mld zł. W tym roku planujemy także zakończenie 76 robót (o wartości od 0,35 do ok. 120 mln zł) w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg, budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowy mostów i przejść dla pieszych.

Więcej informacji:

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/d/dobre-perspektywy-dla-wykonawcow_41004/pkt%20III/1.%20Portfel%20zam%C3%B3wie%C5%84%20GDDKiA.pdf

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/3/3564-km-projektowanych-drog-spot_40892/Zaanga%C5%BCowanie%20biur%20projektowych.pdf

Loading...