Kolejny krok ku współpracy z BASt
Na zdjęciu (od lewej): S. Hoeller, Z. Tabor, J.Schmidt , Z. Kotlarek, W. Dąbrowski, K. Kondraciuk,  O. Alte-Teigeler, U. Zander, W. Bednorz, L. RafalskiNa zdjęciu (od lewej): S. Hoeller, Z. Tabor, J.Schmidt , Z. Kotlarek, W. Dąbrowski, K. Kondraciuk, O. Alte-Teigeler, U. Zander, W. Bednorz, L. Rafalski

W trakcie V Śląskiego Forum Drogownictwa w Piekarach Śląskich doszło do spotkania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka oraz członków Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego z gośćmi konferencji reprezentującymi BASt (Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa) i inne organizacje z Niemiec. Jak powiedział organizujący spotkanie prezes PKD Zbigniew Kotlarek, był to dalszy ciąg roboczych kontaktów, zapoczątkowanych w lutym br. podczas pobytu delegacji BASt w Warszawie.

Szef GDDKiA wymienił kilka przykładowych zagadnień istotnych dla inwestycji drogowych, które oczekują na skuteczne rozwiązania. Są to m.in. koszty eksploatacji równych rodzajów nawierzchni, ochrona akustyczna, przejścia dla zwierząt. Inne obiekty inżynierskie powinny być powtarzalne, a być może nawet być wielokrotnie wykorzystywane, np. na drogach tymczasowych i objazdach na czas budowy.

Członek kierownictwa BASt prof. Ulf Zander poinformował o przewidywanych znacznych zmianach w strukturze zarządzania siecią drogową w Niemczech. Od 2021 r. ma rozpocząć działalność Federalny Urząd ds Dróg, który scentralizuje zarządzanie autostradami (do tej pory należało to do kompetencji poszczególnych landów). Przypomniał też najważniejsze tematy badawcze, którymi chce zająć się BASt.

Pomocą w prowadzeniu badań będzie powstający niedaleko siedziby Instytutu oraz w pobliżu węzła autostradowego Kolonia Wschód poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny (duraBASt). Już w tym roku powinien on zostać uruchomiony i będzie mógł być wykorzystywany także do realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów.

Loading...