WR-D-71 z rekomendacją KTD

Komitet Techniczny Drogownictwa pozytywnie zaopiniował i po zmianach w porozumieniu i przy akceptacji autorów zarekomendował do wprowadzenia WR-D-71 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic,
Część 1: Wymagania podstawowe i Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne”.

Wszystkich zainteresowanych tematyką odwodnienia i najnowszych wytycznych i standardów jej dotyczących zapraszamy na grudniowe spotkanie w Toruniu “Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic – Wytyczne rekomendowane WR-D-71”.

Podczas tego wydarzenia poruszona zostanie problematyka ogólnych zasad projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających. Nasi eksperci omówią projektowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz projektowanie odwodnienia wgłębnego. Kolejne zagadnienia obejmować będą oczyszczanie i retencję wód powierzchniowych oraz odwodnienie na obszarach chronionych wód, a także odwodnienie na etapie budowy i utrzymania systemów oraz urządzeń odwodnienia.

Forum skierowane jest do zarządców dróg na każdym szczeblu oraz projektantów i specjalistów oraz firm zajmujących się urządzeniami, materiałami oraz technologiami związanymi z odwodnieniem dróg zamiejskich i ulic. Program i formularz rejestracyjny znajduje się na naszej stronie internetowej: https://kongresdrogowy.pl/nowe-wyzwania-w-odwodnieniu-drog-zamiejskich-i-ulic-wytyczne-rekomendowane-wr-d-71/ 

 

Loading...