Wszystkie drogi prowadzą do …Wyszehradu
Podpisy pod listem złozyli (od lewej): Jan Sedivy, Jozsef Atilla Szilvai, Zbigniew Kotlarek i Vaclav Neuvirt. fot. PKDPodpisy pod listem złozyli (od lewej): Jan Sedivy, Jozsef Atilla Szilvai, Zbigniew Kotlarek i Vaclav Neuvirt. fot. PKD

List intencyjny zakładający ścisłą współpracę Komitetów Narodowych PIARC krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali 3 grudnia w Warszawie przedstawiciele Czech, Słowacji, Węgier i Polski.

Długofalowym celem sygnatariuszy listu będzie powstanie Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Drogowego – regionalnego porozumienia krajowych stowarzyszeń i komitetów, wzorowanego na takich inicjatywach integracyjnych jak Nordic Road Association (Dania, Norwegia i Szwecja) czy Baltic Road Association (w krajach bałtyckich). Przy zachowaniu swojej tożsamości, komitety narodowe Światowego Stowarzyszenia Drogowego będą wymieniać doświadczenia i wspólnie dążyć do rozwoju wiedzy technicznej i upowszechniania dobrych praktyk w drogownictwie całej grupy. Będzie to forum współpracy profesjonalistów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier.

Wzorem do nawiązania współpracy w takim wymiarze jest ścisła współpraca rządów państw Grupy Wyszehradzkiej zmierzająca do rozwoju dróg i transportu w regionie. Stowarzyszenie będzie wspierać takie działania jak budowa szlaku „Via Carpatia” i inne projekty łączące kraje V4.

Sygnatariusze listu zobowiązali się do wspierania i intensyfikacji wzajemnych stosunków w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy. Przyjmie to postać wymiany informacji naukowych i technicznych, dokumentacji i sprawozdań z badań naukowych i technicznych; organizacji wymiany wizyt technicznych, konferencji i spotkań tematycznych a nawet prowadzenia wspólnych projektów badawczych w sektorze drogowym.

To współdziałanie już zresztą istnieje. Odbyły się już cztery edycje Rodeo V4 – czyli zawodów operatorów pługów odśnieżnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej (ostatnie w Krakowie 28 października). Przedstawiciele krajów V4 uczestniczą też w kongresach i większych konferencjach odbywających się u sąsiadów – tak było np. we wrześniu na 25. sympozjum MAUT w Budapeszcie czy w listopadzie w Terchovej na Słowacji podczas konferencji o współpracy transgranicznej „Drogi łączą przyjaciół”. Podpisanie listu intencyjnego zapowiada zwiększenie liczby takich wspólnych przedsięwzięć i podniesienie ich rangi.

W obecności prezydenta PIARC Claude Van Rootena, podpisy pod listem złożyli: prezydent Czeskiego Komitetu Narodowego Vaclav Neuvirt, prezydent Słowackiego Komitetu Narodowego i jednocześnie Słowackiego Stowarzyszenia Drogowego Jan Sedivy oraz przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego, prezes PKD Zbigniew Kotlarek. Z upoważnienia Węgierskiego Komitetu Narodowego list podpisał József Attila Szilvai – dyrektor generalny Dróg Publicznych Węgier.

Podpisanie listu było jednym z punktów obrad spotkania europejskich komitetów narodowych PIARC, które odbyło się 3 grudnia w Warszawie. Poza 4 krajami Grupy Wyszehradzkiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele komitetów z: Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Włoch a także Baltic Road Association.

Organizatorem spotkania był Polski Kongres Drogowy, a jego organizację wsparły firmy: Strabag, PORR, ProWerk i Transprojekt Gdański.

Loading...