Konkurs na najlepszy polski referat w Calgary
Panorama Calgary. fot. domena publicznaPanorama Calgary. fot. domena publiczna

PKD jako Komitet Narodowy PIARC oraz GDDKiA organizują konkurs na najlepszy referat zgłoszony z Polski na 16. Kongres Zimowego Utrzymania i Odpornych Dróg, który odbędzie się w lutym 2022 r. w Calgary.

PIARC oczekuje na propozycje referatów do 30 listopada br. Zostaną one ocenione przez członków Komitetów Technicznych. Niezależnie od ich decyzji, jeżeli jakiś kraj członkowski zdecyduje się zorganizować krajowy konkurs na referat, jego zwycięzca dostanie się do końcowej rundy kwalifikacji prezentacji do wygłoszenia na Kongresie.

Organizatorzy konkursu krajowego zostaną powiadomieni o zgłoszonych referatach z danego kraju i wtedy dokonają ich oceny. Zrobi to komisja powołana przez Pierwszego Delegata PIARC (w Polsce jest nim Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski) i PKD. Komisja przyzna jedną główną nagrodę w konkursie – a tą nagrodą będzie pokrycie kosztów udziału (opłata rejestracyjna) w Kongresie (bez kosztów transportu i zakwaterowania). Przyznane zostaną także trzy wyróżnienia – te referaty zostaną opublikowane na stronie Komitetu Narodowego PIARC, a ich autorzy będą zaproszeni do wzięcia udziału w wydarzeniach PKD w roli prelegentów.

Tematyka Kongresu została od tej edycji rozszerzona – poza typowymi tematami zimowego utrzymania dodano temat odporności dróg na różne zjawiska, nie tylko te związane z pogodą. Hasło przewodnie Kongresu to „Dostosowanie do zmieniającego się świata”. Referaty powinny dotyczyć jednego z 15 zagadnień, wskazanych przez PIARC.

7 z nich dotyczy usług zimowego utrzymania:

 • Ekstremalne zimowe sytuacje w strefie zimnego klimatu
 • Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie
 • Informowanie o pogodzie na drogach
 • Nowe technologie i metody zimowego utrzymania
 • Zarządzanie zimowym utrzymaniem
 • Komunikacja z użytkownikami dróg oraz samochody połączone i autonomiczne podczas zimy
 • Zimowe utrzymanie w obszarze miast

Kolejnych 8 tematów dotyczy odporności:

 • Najlepsze praktyki zwiększania odporności sieci drogowych
 • Zarządzanie katastrofami i ryzykiem
 • Poprawa odporności w zarządzaniu drogami przez ITS i nowe technologie
 • Odporne nawierzchnie
 • Odporność mostów na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność konstrukcji ziemnych na ryzyka przyrodnicze
 • Odporność: środki zapewnienia bezpiecznej dostępności tuneli w zróżnicowanych warunkach
 • Odporność dróg i transportu drogowego

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Materiał, który został wcześniej opublikowany, nie będzie zaakceptowany. Teksty nie mogą zawierać jakichkolwiek odniesień o charakterze politycznym, handlowym lub reklamowym, a w tytule i streszczeniu nie można używać nazw marek handlowych. Artykuły powinny przedstawiać studia przypadków, wyniki badań i / lub praktyczne doświadczenia związane z tematyka Kongresu.

Abstrakty należy składać korzystając z formularza internetowego: https://abstracts-calgary2022.piarc.org/en/

16. Kongres Zimowego Utrzymania i Odporności Dróg odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 r.

Loading...