Kolejne Wytyczne z rekomendacją Ministra Infrastruktury

W maju Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania kolejne Wytyczne dotyczące dróg (WR-D).

5 maja 2023 roku rekomendację Ministra Infrastruktury uzyskały WR-D-13 „Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego”. Wytyczne te nie były opiniowane przez Komitet Techniczny Drogownictwa.
10 maja Minister Infrastruktury rekomendował WR-D-83 cz. 1, 2, 3. „Wytyczne utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy dróg samorządowych”. Wytyczne te otrzymały negatywną opinię od Komitetu Technicznego Drogownictwa.

Wytyczne są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 

Loading...