Konferencja NOVDROG`23

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie zorganizowało w dn. 20-21 kwietnia jubileuszową
V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną NOVDROG`23 “Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów”. Partnerem merytorycznym konferencji jest Polski Kongres Drogowy.

W pierwszym dniu konferencji podczas jej otwarcia wystąpił Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, a w sesji tematycznej dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK, wiceprezes PKD z prezentacją “Innowacyjne metody ochrony przed hałasem drogowym – program badawczy RID – II”.
Tematyka tegorocznej NOVDROG`u skupia się m.in. wokół zmian legislacyjnych w branży, innowacyjności w drogownictwie, wyzwaniom w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu. Więcej
o konferencji: https://www.sitk.org.pl/novdrog23-v-ogolnopolska-konferencja-naukowo-techniczna/index.html 

 

Loading...