PIARC uczcił polskie drogowe jubileusze
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania 3 grudnia w Warszawie. Fot. PKDWspólne zdjęcie uczestników spotkania 3 grudnia w Warszawie. Fot. PKD

Przedstawiciele 12 krajów i władze PIARC z prezydentem Claude Van Rootenem wzięli udział w spotkaniu europejskich komitetów narodowych tej organizacji 3 grudnia w Warszawie.

Gospodarzem spotkania był Polski Komitet Narodowy, za który PIARC uznało Polski Kongres Drogowy. Okazją do zaproszenia odpowiedników PKD w innych krajach Europy były dwa ważne jubileusze polskiego drogownictwa: 200-lecie centralnej administracji drogowej na ziemiach polskich oraz 100-lecie przynależności Polski do PIARC.

PIARC to oficjalna nazwa Światowego Stowarzyszenia Drogowego, wcześniej znanego pod nazwą Stałe Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów Drogowych – angielski skrót tej nazwy to właśnie PIARC. Zostało ono powołane po pierwszym w historii Światowym Kongresie Drogowym, który odbył się w 1908 roku w Paryżu. Do organizacji należą rządy 124 państw, a także członkowie indywidualni, instytucje oraz firmy.

Witając uczestników spotkania Pierwszy Delegat PIARC w Polsce Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nawiązał do jubileuszu 200-lecia centralnej administracji drogowej i na tym tle przedstawił osiągnięcia kierowanej przez siebie instytucji. Przypomniał, że niedawno Polska przekroczyła 4 tys. km długości dróg szybkiego ruchu, a następne setki kilometrów są w budowie i w przygotowaniu. Na stan sieci drogowej pozytywnie wpłynie także realizacja rządowego programu wybudowania 100 obwodnic miast.

Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego, prezes zarządu PKD Zbigniew Kotlarek wyraził przekonanie, że takie spotkanie jest historycznym wydarzeniem: nie tylko dlatego, że nawiązuje do historycznych rocznic. Po raz pierwszy (jeśli nie liczyć XV Zimowego Kongresu Drogowego w Gdańsku) udało się spotkać w tak szerokim i reprezentatywnym gronie przedstawicieli komitetów narodowych PIARC w Polsce, gdzie komitet istnieje od niedawna. Przypomniał, że działalność komitetu została zainaugurowana w lutym 2018 roku, w wyniku podpisania w Gdańsku, na zakończenie Kongresu Zimowego, memorandum między PIARC i PKD, w którym światowa organizacja uznała Polski Kongres Drogowy za najbardziej reprezentatywną organizację polskiego środowiska drogowego i uznała go za swój Komitet Narodowy.

W sesji poświęconej historii uczestnicy spotkania obejrzeli film nawiązujący do 200-lecia centralnej administracji, ale opowiadający w zasadzie historię budowy dróg na ziemiach polskich od czasów starożytności po dzień obecny. Następnie prof. IBDiM Marek Mistewicz przedstawił referat na temat uczestnictwa Polaków w Światowych Kongresach Drogowych w latach dwudziestolecia międzywojennego oraz o utworzeniu w 1925 roku stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. Mówił również o przedwojennych Kongresach Drogowych, które zebrały się łącznie 4 razy.

Zastępca sekretarza generalnego PIARC Robin Sebille przedstawił pochodzące z archiwum organizacji dokumenty pokazujące historię przynależności Polski do PIARC. List z prośbą o przyjęcie niepodległej Polski do tej organizacji wystosował 21 marca 1919 roku minister robót publicznych Józef Pruchnik. W obliczu trudności związanych z organizacją systemu drogowego w kraju zniszczonym przez wrogą okupację, dla Sekcji Mostów i Dróg Ministerstwa ogromnie ważna będzie możliwość korzystania z prac i doświadczenia Kongresów Drogowych – argumentował Próchnik. Ogromne symboliczne znaczenie miało pokazane potwierdzenie opłacenia ostatniej polskiej składki do PIARC. Nosi ono datę 23 sierpnia 1939 roku, czyli dzień podpisania – jak powiedział R. Sebille – diabelskiego paktu Mołotow-Ribbetrop, który przypieczętował los Polski na następne lata.

Na zakończenie prezes PKD Zbigniew Kotlarek zaprezentował powojenny udział Polaków w Światowych Kongresach Drogowych i innych aktywnościach PIARC, a także starania o odrodzenie tradycji Polskich Kongresów Drogowych, które zostały uwieńczone uznaniem PKD za Polski Komitet Narodowy.

W roboczej części spotkania prezydent PIARC Claude Van Rooten przedstawił strategiczne kierunki działania organizacji w latach 2020-2023, wynikające z praz tegorocznego 26. Światowego Kongresu Drogowego w Abu Zabi. Reprezentant narodowych komitetów w Komitecie Wykonawczym PIARC Saverio Palchetti omówił zadania wynikające z tej strategii dla komitetów. Każdy reprezentowany na spotkaniu Komitet przedstawił informację o swoich dokonaniach i najbliższych planach. Szczegółowe omówienie tej części znajdzie się w osobnym artykule.

Loading...