Przedłużona kadencja władz PIARC
Prezydent Claude Van Rooten w grudniu 2019 r. odwiedził Warszawę. Fot. Sebastian MałachowskiPrezydent Claude Van Rooten w grudniu 2019 r. odwiedził Warszawę. Fot. Sebastian Małachowski

Doroczne posiedzenie Rady PIARC, planowane na październik w Dakarze, nie odbędzie się. Kadencja władz, w tym prezesa stowarzyszenia, zostanie przedłużona o rok.

Jak poinformował w liście do Pierwszych Delegatów prezydent stowarzyszenia Claude Van Rooten, po dokładnym rozważeniu sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Komitet Wykonawczy stwierdził, że nie ma warunków, by zorganizować spotkanie w tym roku ani w Senegalu, ani w żadnym innym miejscu. Sytuacja epidemiczna się stale zmienia, nie wiadomo jakie będą obowiązywać i w jakim czasie obostrzenia dotyczące podróżowania, obowiązkowej kwarantanny itp. Rozważano również przeprowadzenie posiedzenia w formie wideokonferencji, ale stwierdzono, że byłoby to zbyt skomplikowane przedsięwzięcie, głównie z uwagi na przewidziane w programie posiedzenia wybory nowych władz: prezydenta, wiceprezydentów i Komitetu Wykonawczego.

Jednocześnie kraj-gospodarz posiedzenia – Senegal, stwierdził, że w obecnych warunkach nie jest w stanie gościć delegacji z całego świata. Prezydent Van Rooten zaproponował w tej sytuacji, by posiedzenie Rady przenieść o rok, na październik 2021 i – jeżeli tylko warunki pozwolą – odbyć je w Dakarze. Będzie to stanowiło – jak stwierdził – potwierdzenie woli zacieśnienia współpracy PIARC z krajami afrykańskimi.

Jednocześnie prezydent PIARC zwrócił się do Pierwszych Delegatów o przedłużenie – w drodze wyjątku – upływającego z końcem tego roku mandatu swojego i całego Komitetu Wykonawczego o następny rok, do czasu wyborów na posiedzeniu Rady w 2021 r. Ponieważ statut stowarzyszenia nie zawiera postanowień na tak nietypową sytuację, Komitet Wykonawczy zaproponuje odpowiednie zmiany, które członkowie Rady przegłosują elektronicznie. Także inne prace PIARC, jak np. spotkania w sprawie aktualizacji strategii, będą się odbywać w formie webinarów.

Loading...