Prezes PKD na Kongresie ERIC

Ponad 500 uczestników zgromadził zorganizowany po raz pierwszy Europejski Kongres Infrastruktury Drogowej, który obradował w dniach 18-20 października w Leeds (Wielka Brytania). Prezes PKD Zbigniew Kotlarek wygłosił tam referat na temat wniosków z realizacji programów budowy dróg w Polsce po roku 2007.

Kongres został zorganizowany przez Federację Drogową Unii Europejskiej ERF oraz brytyjskie Stowarzyszenie Oznakowania dla Bezpieczeństwa Drogowego (Road Safety Marking Association). Obrady toczyły się w gmachu Królewskiego Muzeum Uzbrojenia. Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół realizacji infrastruktury drogowej, w tym modeli publicznego zamawiania robót drogowych i usług utrzymaniowych, spraw bezpieczeństwa drogowego oraz najnowszych technologii.

Pierwszego dnia Kongresu, w sesji poświęconej strategicznym wyzwaniom finansowania budowy dróg i ich utrzymania prezes PKD Zbigniew Kotlarek zaprezentował wnioski płynące z realizacji kolejnych wersji Programów Budowy Dróg Krajowych w Polsce i perspektywy dalszej modernizacji polskiej sieci drogowej. Ta prezentacja, a także wszystkie inne wygłoszone podczas Kongresu ERIC, dostępne są tu:

Loading...