Pierwsze projekty nowych Wytycznych opublikowane

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekty nowych Wytycznych dotyczących projektowania odcinków dróg. Będą one przedmiotem webinarium konsultacyjnego w dniu 6 października.

W najbliższy wtorek 29 września rozpoczynają się konsultacje nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie, przygotowanego przez Ministerstwo we współpracy z najwybitniejszymi ekspertami z ośrodków naukowych i projektowych. Konsultacje, na zlecenie MI, organizuje Polski Kongres Drogowy.

Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzenie nowego systemu przepisów technicznych, którego częścią będą wzorce i standardy (WiS), w formie wytycznych do dobrowolnego stosowania. Celem rekomendowania przez ministra WiS jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie. Są środkiem do osiągnięcia pożądanej standaryzacji, ujednolicania i zwiększania czytelności dróg publicznych. Więcej o nowym systemie przeczytać można w specjalnej zakładce na stronie internetowej Ministerstwa.

Inauguracja konsultacji nastąpi podczas webinarium w dn. 29 września o godz. 10:00. Następne webinaria będą się odbywać w każdy wtorek o tej samej porze, aż do 1 grudnia. Tematem pierwszego z tych roboczych webinariów, zaplanowanego na 6 października, będzie planowanie odcinków dróg. Z Wytycznymi, które będą wówczas zaprezentowane, można się już zapoznać na stronie internetowej MI.

Agenda webinarium 6 października godz. 10:00

Wprowadzenie – Grzegorz Kuczaj, Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury

WR-D-11-1 Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe – dr inż. Lech Michalski, Politechnika Gdańska

WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni – dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. ucz., Politechnika Warszawska

WR-D-22-1 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe – dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. ucz., Politechnika Warszawska

WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2. Kształtowanie geometryczne – dr inż. Tadeusz Zieliński, Politechnika Warszawska

WR-D-22-3 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3. Wyposażenie techniczne – dr inż. Piotr Szagała, Politechnika Warszawska

WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych – mgr inż. Paweł Dąbkowski, Politechnika Warszawska

WR-D-23 Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu – dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. ucz.; dr inż. Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

Loading...