11 października – Światowy Dzień Drogi

Od kilka lat 11 października społeczność drogowa obchodzi Światowy Dzień Drogi. Ma on służyć przypomnieniu roli jaką drogi odgrywają w naszym życiu.

Data 11 października została wybrana dla upamiętnienia I Światowego Kongresu Drogowego w 1908 r. w Paryżu. Inicjatywy podejmowane w różnych krajach na całym świecie starają się podkreślić znaczenie odpowiednio zaprojektowanych i utrzymanych dróg, które łączą ludzi i umożliwiają funkcjonowanie gospodarki. W tym roku role koordynatora działań przejął hiszpański Komitet Narodowy PIARC. W liście do wszystkich drogowców jaki wystosował czytamy m.in.: „Naszym zamiarem nie jest szukanie dodatkowych pieniędzy w budowę lub utrzymanie dróg; chodzi o skupienie się na różnych punktach widzenia i podkreślenie znaczenia dróg w naszym życiu. Chcemy szukać ludzkiej strony, uczuć i emocji, które przeżywamy na drodze. Droga to wolność, komunikacja, przygoda, krajobraz, piękno; ma wiele aspektów, jednak nie wszystkie są pozytywne. Oznacza to również hałas, zanieczyszczenie, wypadki, wąskie gardła i tak dalej. O tym chcemy rozmawiać 11 października. Ale bez wątpienia świat, jaki znamy dzisiaj, nie byłby taki sam bez dróg”.

Uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której można zostawiać swoje refleksje lub opowieści, dotyczące dróg.

Przeczytaj list (ang.)

Loading...