Śląskie Forum w historycznej scenerii
Uczestnicy inauguracyjnej sesji Śląskiego Forum Drogownictwa. Fot. PKDUczestnicy inauguracyjnej sesji Śląskiego Forum Drogownictwa. Fot. PKD

W historycznej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach zainaugurowano 5 czerwca VII Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, połączoną z obchodami 20-lecia istnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Ten właśnie jubileusz był powodem zorganizowania otwarcia Forum w prestiżowej lokalizacji siedziby władzy legislacyjnej autonomicznego województwa śląskiego, powstałego po ustaleniu granic II Rzeczpospolitej. Na otwarcie przybyli: przewodniczący Sejmiku woj. śląskiego Jan Kawulok, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, posłowie z Górnego Śląska oraz grupa uczestników Forum, w tym: Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i prof. Ulf Zander z Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa.

Jak przypomniał w swym wystąpieniu marszałek Jakub Chełstowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozpoczął działalność 1 lipca 1999 r., w wyniku reformy administracji publicznej a także zarządzania drogami w Polsce. Jednostka realizuje zadania związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych na drogach wojewódzkich. znajdujących się poza granicami miast na prawach powiatu. ZDW w Katowicach zarządza siecią 1218,6 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6.838 m.

Dziś – zaakcentował marszałek – sieć drogowa na terenie województwa śląskiego zalicza się do najlepszych w kraju, przyczyniając się do gospodarczych sukcesów regionu. Duża rolę ma w tym oczywiście położenie: tu krzyżują się dwie autostrady A1 i A4, przebiega wiele innych dróg krajowych, ale jest to także efekt starań samorządu województwa.W budżecie województwa jedna trzecia pieniędzy przeznaczona jest na drogi, co pokazuje jak ważną gałęzią życia gospodarczego jest drogownictwo.

Od początku do chwili obecnej Zarządem kieruje mgr inż. Zbigniew Tabor. Jest to jedyny taki przypadek w Polsce, oczywiste jest wiec, że ma on swój ogromny udział w sukcesach tej jednostki. Laudacje na cześć ZDW i kierującego nim dyr. Tabora wygłosił (a częściowo nawet wyśpiewał…) prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Przypomniał m.in., że ZDW przoduje w kraju w korzystaniu i promowaniu nowych technologii. Jako chyba jedyny w Europie zarząd dróg ma przebadaną całość swojej sieci laserowym ugięciomierzem (Traffic Speed Deflectometer). Urządzenie to pozwala precyzyjnie ocenić kondycję techniczną drogi, co umożliwia dokładne planowanie remontów w oparciu o przewidywanie stopnia degradacji drogi.

Technologiczne zaawansowanie wynika ze ścisłej współpracy z instytucjami naukowo–badawczymi i udziałem w wymianie doświadczeń. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z niemieckim instytutem federalnym BASt z Bergisch Gladbach oraz z przedstawicielami zarządów dróg landów Niemiec. Uzyskane informacje dotyczące przepisów technicznych, wymiana dotychczasowych doświadczeń i prowadzone aktualnie prace badawcze są bezcenne dla wdrażania najlepszych rozwiązań technicznych przy realizacji statutowych zadań ZDW.

W ciągu 20 lat Zarząd oraz dyrektor Zbigniew Tabor byli wielokrotnie nagradzani za wyjątkowe osiągnięcia. Wśród tych wyróżnień były: nagroda „POLSKIE DROGI’XXI”, Śląska Nagroda Jakości – w kategorii: administracja rządowa i samorządowa, Złote Godło Konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2013”, Polska Nagroda Jakości XIX Edycja 2013 – w kategorii organizacje publiczne samorządowe wojewódzkie. Dyrektor Tabor jest Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Wyrazem poważania, jakim cieszy się katowicki ZDW w polskim środowisku drogowym był także wybór dyr. Tabora na wiceprezesa Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Dyr. Tabor będzie jednym z delegatów na 26. Światowy Kongres Drogowy, który będzie obradować w październiku br.

W trakcie uroczystości grupa pracowników ZDW odebrała pamiątkowe medale za wieloletnią pracę. Pamiątkowe medale odebrali także przedstawiciele władz regionu, jednostek naukowych, organizacji społecznych i mediów.

Na zakończenie posiedzenia wykład inauguracyjny VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, zatytułowany „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi?”, wygłosił dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, profesor Politechniki Lubelskiej. W swych rozważaniach skupił się na konieczności łączenia w przypadku drogownictwa aspektów ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych. Zarysował także cele inicjatywy „Solidne drogi”, zaproponowanej wspólnie przez PKD i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Dalszy ciąg obrad VII Śląskiego Forum Drogownictwa odbywał się w centrum konferencyjnym hotelu „Park Inn bny Radisson” w Katowicach.

Na zakończenie wszyscy obecni zrobili sobie wspólne zdjęcie na schodach majestatycznego gmachu Sejmu Śląskiego.

Loading...