Ministerstwo Infrastruktury rekomenduje kolejne wytyczne
Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania opracowania:
– WR-D-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe (wersja 01-2022.07.13),
– WR-D-32-2 Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne (wersja 01-2022.07.13).
Opracowania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/…/wymagania-techniczne-w-drogownictwie w zakładce „WR-D”.
Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych wraz z odniesieniem się Zespołu Autorskiego do tych uwag oraz opinia Komitetu Technicznego Drogownictwa, dostępne będą na ww. stronie internetowej w zakładce „Konsultacje publiczne” przez 3 miesiące od daty rekomendacji.

 

Loading...