Biała Księga branży drogowej
Konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano publicznie Konferencja prasowa, podczas której zaprezentowano publicznie “Białą Księgę”. Fot. PKD
Dziewięć organizacji społecznych i zawodowych, w tym Polski Kongres Drogowy, przygotowało “Białą Księgę branży drogowej” – obszerny dokument przypominający najważniejsze sprawy do rozwiązania w obszarze drogownictwa. Został on publicznie zaprezentowany 27 stycznia podczas konferencji prasowej, a wcześniej przekazany kierownictwu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Pod dokumentem podpisały się, poza stowarzyszeniem PKD, także: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu oraz Sekcja Krajowa Drogownictwa NSZZ “Solidarność”. Jako drogowcy i obywatele mamy uzasadnione powody do dumy. Sieć drogowa w Polsce dynamicznie się rozwija i jest to widoczne w każdym zakątku kraju. Doceniając te sukcesy, jako przedstawiciele branży, widzimy ile jest wciąż do zrobienia. Korzystając ze skupionego w naszych organizacjach doświadczenia, czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę na główne bolączki i wyzwania drogownictwa – napisali sygnatariusze dokumentu._x005F_x000D_
“Biała Księga” zawiera postulaty ogólne, odnoszące się do strategicznych kwestii rozwoju sieci drogowej i bardziej szczegółowe, istotne dla poszczególnych środowisk, uczestniczących w jej tworzeniu. Ich wspólną cechą jest to, że mówi sie o nich często od wielu lat. “Wiele negatywnych zjawisk jest mocno zakorzenionych w praktyce od wielu lat” – czytamy w preambule. “Biała Księga” proponuje konkretne zmiany regulacji w sprawach szczegółowych i kierunki pożądanych zmian w wyzwaniach natury ogólnej._x005F_x000D_
W kwestiach strategicznych, dokument zwraca uwagę na potrzebę weryfikacji pod względem rzeczowym i finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem nadrzędnym jest oczywiście jak najszybsze dokończenie budowy podstawowej sieci drogowej. Pomimo widocznych efektów działań inwestycyjnych, sieć drogowa nie jest kompletna: nie ukończono w całości żadnej autostrady i żadna droga ekspresowa nie tworzy pełnego ciągu. W stosunku do docelowej długości sieci, autostrad mamy ok. 75% a dróg ekspresowych – ok. 28%. konieczna jest rewizja założeń Programu pod kątem wykonalności, dostępnego budżetu i priorytetów realizacji. Jest on nierealny i wadliwie przygotowany. Założenie, że część zakresu będzie realizowana z “oszczędności” jest błędem metodycznym i dowodzi braku wiedzy na temat faktycznych kosztów._x005F_x000D_
Jednocześnie – jak zwrócił uwagę wiceprezes PKD dr Tadeusz Suwara – należy z wyprzedzeniem przygotować rozwiązania finansowania drogownictwa po zakończeniu obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Szczególnie jest to istotne w przypadku dróg samorządowych, dla których nie ma żadnych systemowych rozwiązań finansowych. Należy też pamiętać, że budowane w takiej skali nowoczesne drogi generować będą znaczne potrzeby finansowe na utrzymanie w określonym standardzie._x005F_x000D_

“Biała Księga” zawiera kilkadziesiąt postulatów, zgrupowanych w sześciu rozdziałach. Poza kierownictwem MIiB, dokument będzie przekazany m.in. posłom z Komisji Infrastruktury, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad i innym urzędom mającym wpływ na funkcjonowanie drogownictwa._x005F_x000D_

Biała Księga branży drogowej

Loading...