SPW współorganizatorem Forum w Ostródzie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego dołączyło do PKD i Stowarzyszenia Producentów Cementu jako trzeci współorganizator Forum „Beton w drogownictwie”, które odbędzie się 3-5 marca w Ostródzie.

SPW reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Jego członkami są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce i sprzedające swoje produkty. Powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce. Jedną z form działalności SPW są zespoły promocyjne, których zadaniem jest rozwój zastosowań produktów branży wapienniczej na poszczególnych rynkach: budownictwa, rolnictwa i drogownictwa.

Wapno ma szerokie zastosowanie w drogownictwie: kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa są stosowane jako materiał na podbudowy, a wapno palone mielone oraz wapno hydratyzowane stosowane są do stabilizacji gruntów, czyli poprawiania nośności gruntów słabych. Także zawilgocone grunty, przeznaczone do robót ziemnych, można przesuszyć i tym samym przygotować do urabiania maszynami budowlanymi stosując wapno palone mielone, które przemieszane z wilgotnym gruntem pochłania nadmiar wody. Wreszcie mączki wapienne są składnikiem masy asfaltowej, pełniąc rolę wypełniacza. Nowym, rozwijającym się, zastosowaniem jest dodawanie wapna hydratyzowanego do mas asfaltowych jako dodatku, poprawiającego jakość i trwałość masy, a także zwiększającego odporność nawierzchni asfaltowej na koleinowanie.

Z ofertą zakładów skupionych w SPW zapoznać się będzie można na specjalnym stoisku w hali Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego EXPO MAZURY we Ostródzie, gdzie odbywać się będzie konferencja i wystawa pod hasłem „Beton w drogownictwie”.

Loading...