Kadencja władz PIARC przedłużona o rok
Następne posiedzenie Rady PIARC odbędzie się w Dakarze (Senegal) w październiku 2021 r.Następne posiedzenie Rady PIARC odbędzie się w Dakarze (Senegal) w październiku 2021 r.

W rezultacie zakończonego 28 września głosowania, kadencja obecnych władz PIARC została przedłużona do końca 2021 roku, a doroczne spotkanie Rady przeniesione również na rok 2021.

Nadzwyczajna sytuacja, w jakiej znalazł się świat po wybuchu pandemii COVID-19, odbiła się bardzo znacząco na działalności PIARC – największej światowej organizacji drogowej. Na październik 2020 roku planowane było doroczne posiedzenie najwyższego organu – Rady w Dakarze w Senegalu, które miało wybrać władze organizacji, w tym prezydenta, na kolejną czteroletnią kadencję. Z oczywistych względów okazało się to niemożliwe, a co gorsza – Statut stowarzyszenia, jakim jest PIARC w ogóle nie przewidywał co należy robić w takiej sytuacji. Nie zawierał także zapisów o możliwości głosowań elektronicznych.

W tej sytuacji władze PIARC postanowiły poddać pod głosowanie przedstawicieli rządów należących do organizacji oraz Komitetów Narodowych dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich potwierdzał, że wystąpiła „siła wyższa”, która zmienia warunki działalności organizacji. W drugiej uchwale Rada miała zaakceptować działania i decyzje, które w obliczu tej sytuacji podjął Komitet Wykonawczy. Te decyzje to: dopuszczenie głosowań elektronicznych, przełożenie dorocznego posiedzenia Rady w Dakarze na rok 2021, przedłużenie mandatu obecnego Komitetu Wykonawczego o rok (najpóźniej do 31 grudnia 2021), przełożenie wyboru nowego składu Komitetu Wykonawczego na kolejne posiedzenie Rady w 2021 r. Mandat tego przyszłego Komitetu skończy się z końcem roku 2024.

Elektroniczne głosowanie trwało od 21 do 28 września. Na 217 uprawnionych delegatów głosy oddało 185, czyli przeszło 85%. Jak poinformował 28 września wieczorem prezydent PIARC Claude Van Rooten, za przyjęciem obu uchwał głosowało przeszło 90% delegatów, a więc znacznie powyżej wymaganego progu 2/3. Oznacza to, że uchwały zostały przyjęte.

Loading...