Prof. Marian Tracz – “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”
Prof. Marian Tracz (z lewej) odbiera statuetkę z rąk prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka, wiceprezesa Zbigniewa Tabora (zasłonięty) i prof. Antoniego Szydły. Fot. PKDProf. Marian Tracz (z lewej) odbiera statuetkę z rąk prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka, wiceprezesa Zbigniewa Tabora (zasłonięty) i prof. Antoniego Szydły. Fot. PKD

Prof. Marian Tracz, wybitny naukowiec z obszaru inżynierii ruchu, został kolejnym laureatem honorowego wyróżnienia “Zasłużony dla Sprawy Drogowej”, ustanowionego z okazji 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce._x005F_x000D_

Urodzony w 1943 r. w Nowym Sączu Marian Tracz od 50 lat jest związany z Politechniką Krakowską. W 1967 roku ukończył tam studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i – jako wyróżniający się absolwent – został pracownikiem naukowym. W 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1980 – doktora habilitowanego w zakresie inżynierii ruchu. W 1987 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1992 r. został zatrudniony, oczywiście na Politechnice Krakowskiej, na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest utożsamiany z krakowską szkołą naukową, w której szczególną role odgrywają: symulacja procesów ruchu drogowego, rozwój metod estymacji przepustowości skrzyżowań drogowych, analizy i modele prognozowania bezpieczeństwa ruchu, a także badania wpływu ruchu drogowego na środowisko._x005F_x000D_

Dorobek prof. Tracza, to nie tylko teoria (jest m.in. współautorem powszechnie w środowisku drogowym znanego podręcznika “Inżynieria ruchu drogowego”), lecz także praktyczne wdrożenia. Z jego inspiracji zaczęły być stosowane w Polsce małe ronda, opracowano metodologię analiz hałasu drogowego i tworzenia map akustycznych czy też – wdrożono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego._x005F_x000D_

Wyróżnienie pod nazwą “Zasłużony dla Sprawy Drogowej” Polski Kongres Drogowy ustanowił w roku 2015, z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia Kongresów Drogowych w Polsce i 10-lecia wznowionej działalności PKD. Nawiązuje wprost do definicji misji Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem._x005F_x000D_

Uroczyste wręczenie prof. Marianowi Traczowi tego symbolu powszechnego uznania w środowisku odbyło się 26 kwietnia, w trakcie inauguracji V Śląskiego Forum Drogownictwa w Piekarach Śląskich. Zasługi laureata przypomniał w utrzymanym w osobistym tonie wystąpieniu prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej, zaś nagrodę wręczyli: prezes PKD Zbigniew Kotlarek oraz wiceprezes, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor._x005F_x000D_

Dziękując za wyróżnienie, prof. Tracz żartobliwie zapowiedział, że nie zamierza kończyć kariery naukowej, co udowodnił wygłaszając podczas Forum referat na temat projekt badawczego konsorcjum Politechnik: Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Lubelskiej oraz IBDiM. Realizowany w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych projekt dotyczy ochrony przed hałasem drogowym, a prof. Tracz jest liderem zespołu._x005F_x000D_

Laudacja na cześć prof. M. Tracza (autor: prof. A. Szydło)

Loading...