W PKD powstaje Komitet Projektowy

13 największych firm projektowych na polskim rynku budownictwa infrastrukturalnego postanowiło powołać w ramach Polskiego Kongresu Drogowego Komitet Projektowy. Spotkanie założycielskie odbyło się 25 czerwca w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiciele środowiska projektantów przedyskutowali szczegółowo problemy związane z wykonywaniem dokumentacji projektowych, w szczególności w coraz częściej stosowanej formule „projektuj i buduj”. Zgodzono się co do potrzeby ustanowienia platformy do systematycznej wymiany poglądów i prezentowania wspólnie wypracowanych stanowisk i dokumentów.

Uczestnicy zwrócili się do Zarządu stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy o powołanie w ramach swojej działalności statutowej Komitetu Projektowego. Jako koordynatora przygotowań do powstania nowej struktury i kandydata na przewodniczącego Komitetu wybrano pana Jarosława Miziołka z firmy Arcadis.

W spotkaniu grupy inicjatywnej uczestniczyli prezesi lub ich przedstawiciele z następujących firm: Aecom, Arcadis, BBKS-Projekt, Egis Poland, Jacobs Polska , Lafrentz Polska, Mosty Katowice, MP Mosty, Trakt, Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa, Biuro Projektów Trasa, Sweco. Wymienione firmy przystępują do Polskiego Kongresu Drogowego w charakterze członków wspierających.

Inicjatywa ma charakter otwarty: przedstawiciele innych firm projektowych zainteresowanych działalnością w Komitecie mogą się kontaktować z biurem PKD lub przewodniczącym.

Loading...