Minister Infrastruktury rekomendował WR-D-43-3

W dniu 12 marca 2024 roku Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania “Wytyczne projektowania infrastruktury transportu zbiorowego. Część 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego (WR-D-43-3)”. Wytyczne nie były opiniowane przez Komitet Techniczny Drogownictwa ds. WiS.

Opracowanie jest już dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

Pełną listę wytycznych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://kongresdrogowy.pl/komitety-techniczne/#wytyczne-rekomendowane 

Loading...