Szefowie Komitetów i Grup PIARC o swoich zadaniach

PIARC opublikował na swojej stronie internetowej krótkie wypowiedzi przewodniczących 22 Komitetów Technicznych i Grup Zadaniowych utworzonych w stowarzyszeniu na okres 2020-2023. Mówią oni o celach ich pracy do Kongresu w Pradze w październiku 2023.

Komitety Techniczne i Grupy Zadaniowe mają generalnie za zadanie wpisywać się w realizację strategicznych tematów PIARC, przyjętych na obecne czterolecie. Tymi strategicznymi tematami są: administracja drogowa, mobilność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój oraz odporna infrastruktura. Istnieją także dwa Komitety, wspólne dla wszystkich tematów: Terminologii oraz Statystyk Drogowych.

Cykl pracy Komitetów trwa od 1 stycznia roku następującego po ostatnim Światowym Kongresie Drogowym i trwa do następnego Kongresu. 27 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w Pradze w dniach 2-6 października 2023. W styczniu i w lutym 2020 r., jeszcze przed wybuchem pandemii, w Paryżu odbywały się spotkania inauguracyjne wszystkich 22 komitetów technicznych i grup zadaniowych. W spotkaniach tych uczestniczyło około 1000 ekspertów z około 50 krajów, którzy omówili sposób organizacji pracy na kolejny czteroletni cykl. Przy tej okazji przewodniczący tych ciał zarejestrowali wypowiedzi o tematach i działaniach zaplanowanych na cykl 2020 – 2023. Pomimo niesprzyjających warunków, prace te trwają, a spotkania odbywają się online.

Więcej informacji

Loading...