Kolokwia „Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania” za nami

Zakończyliśmy cykl kolokwiów „Nawierzchnie betonowe – istotne zagadnienia budowy i projektowania”. W trzech wydarzeniach udział wzięło ponad 400 uczestników z kilkunastu krajów z całego świata.

Podjęliśmy się realizacji tych wydarzeń gdyż obecnie realizowanych jest ponad 400 km dróg ekspresowych i autostrad w technologii betonowej. Podczas realizacji kontraktów zaistniała potrzeba szczegółowego omówienia istotnych zagadnień związanych z projektowaniem i budową, mających wpływ na trwałość i minimalizacja ewentualnych zabiegów utrzymaniowych nawierzchni betonowych. Zdefiniowaliśmy trzy główne tematy dotyczące nawierzchni betonowych, które wymagały szczegółowego omówienia i dyskusji Pierwszym tematem była alkaliczna reaktywność kruszyw do betonu, tematem drugim były szczeliny oraz połączenia nawierzchni betonowych z asfaltowymi, trzecim dobre praktyki i nowoczesne rozwiązania przy realizacji i projektowaniu nawierzchni betonowych. Kolokwia odbyły się kolejno 1 czerwca, 1 września oraz 8 listopada. Celem poszczególnych jednodniowych kolokwiów było przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz merytoryczna wymiana doświadczeń i poglądów ekspertów i praktyków z Polski i zza granicy w omawianych tematach.

Kolokwia PKD to specjalistyczne seminaria techniczne poświęcone wąskiej tematyce z dziedziny budowy, eksploatacji i utrzymania dróg, gdzie eksperci i praktycy w danym temacie przedstawiają aktualny stan wiedzy. Kolokwia tworzą poprzez to platformę do wymiany doświadczeń, pogłębienia stanu wiedzy i techniki i prowadzą do rozwoju branży drogowej.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom naszych kolokwiów.

Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia w 2022 roku.

Loading...