Targi jubileuszy

Pod znakiem wielu jubileuszy w Kielcach przebiegły 25. Targi „Autostrada Polska”. Główne to 200-lecie administracji drogowej i 100-lecie przystąpienia Polski do PIARC.

Te jubileusze to oczywiście sama 25. edycja Targów Budownictwa Drogowego, a oprócz tego przede wszystkim 200-lecie centralnej administracji drogowej w Polsce. Temu w dużym stopniu poświęcone było wystąpienie p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego. Uczestnicy otwarcia targów 14 maja mogli zobaczyć film poświęcony historii polskiego drogownictwa w ciągu minionych dwóch wieków, efektom kilkunastu lat działalności GDDKiA a także trwającym i planowanym inwestycjom drogowym. Przed halą targową można było także podziwiać wystawę plansz ilustrujących historyczne epizody polskich drogowców. Jedna z nich poświęcona była Polskim Kongresom Drogowym. Tam również, gdzie zwykle królowały potężna samochody i maszyny stosowane w drogownictwie, tym razem zobaczyć można było zabytkowe pojazdy.

Współczesne sukcesy i problemy

O współczesności mówił otwierając targi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Przypomniał, że rząd podniósł limit finansowy na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) do 135 mld złotych. Za priorytetowe inwestycje uznano drogę Via Carpatia (S19, S16 i S61) i inne projekty na wschodzie kraju, jak autostrada A2 od obwodnicy Mińska Maz. do Białej Podlaskiej i droga S17 z polsko-ukraińskiej granicy w Hrebennem do Piask k. Lublina. Sieć dróg szybkiego ruchu liczy obecnie ok. 3700 km, a w budowie jest 1300 km. Mówiąc o perspektywach rynku budowlanego sekretarz stanu w MI podkreślił znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych. Zaplanowane do wydania w ciągu 10 lat 36 miliardów złotych odmienią stan wielu dróg gminnych i powiatowych, a firmom drogowym zapewnią prace na lata.

R. Weber nawiązał także do ostatnich przypadków rozwiązywania przez GDDKiA kontraktów z wykonawcami, którzy nie realizują ich w terminie. Staramy się szukać rozwiązań pojawiających się problemów wspólnie z wykonawcami, rozwiązanie kontaktu to ostateczność – powiedział. Nie będziemy jednak tolerować pozorowania pracy.

Więcej spotkań

W tegorocznych targach – a w tym samym czasie i miejscu odbywa się ich kilka (oprócz „Autostrady Polskiej” także są to targi transportu drogowego, infrastruktury parkingowej oraz sprzętu do utrzymania dróg) – jak poinformowali organizatorzy, wzięło udział ponad 250 firm z 18 krajów. Ich liczba zmniejsza się z każdym rokiem, przybywa natomiast wydarzeń towarzyszących. W tym roku odbyła się m.in. konferencja IBDiM „Mosty dla regionów”, konferencja naukowo-techniczna „Innowacje w drogownictwie” firmowana przez Świętokrzyski Oddział SIiTK RP i Oddział GDDKiA w Kielcach czy seminarium „Drogi betonowe: trwałe i niezawodne rozwiązanie”, organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Imprezy towarzyszące cieszyły się dużym zainteresowaniem, a dodatkowo w czasie trwania targów zebrali się dyrektorzy Zarządów Dróg Wojewódzkich na spotkaniu swojego Konwentu oraz zarządcy dróg powiatowych na swoim, także jubileuszowym XX Kongresie. To potwierdza, że majowe wydarzenia w Kielcach nadal pozostają ważnym miejscem spotkań środowiska drogowego.

Loading...