Patronat ministra Adamczyka nad konferencją w Poznaniu
Emisja do atmosfery - zdjęcie ilustracyjne. fot. PixabayEmisja do atmosfery – zdjęcie ilustracyjne. fot. Pixabay

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk obejmuje honorowym patronatem konferencję „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu”, organizowaną przez PKD 27 lutego w Poznaniu – poinformowało Biuro Ministra.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji w środowisku drogowym na temat realizacji postanowień konferencji COP24 w Katowicach i promowanie w tej gałęzi gospodarki zasady zrównoważonego rozwoju. Kraje – w tym Polska – które podpisały Porozumienie klimatyczne z Paryża oraz zasady jego wdrażania, określone w dokumencie końcowym z COPP 24 w Katowicach, powinny poszukiwać i wdrażać narodowe rozwiązania w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, oszczędności zasobów i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotyczy to także projektów infrastrukturalnych, do realizacji których wykorzystywane są między innymi kruszywa naturalne, asfalt oraz wysokoemisyjne spoiwa cementowe i wapienne.

Konferencja w Poznaniu w dniu 27 lutego 2019 otwiera dyskusję nad wypracowaniem systemowych rozwiązań w tym zakresie w drogownictwie. Jej agenda przewiduje zapoznanie środowiska drogowego z przewidywanymi konsekwencjami ustaleń szczytu, zaprezentowanie rozwiązań w zakresie recyklingu starych nawierzchni asfaltowych i wykorzystania zasobów wtórnych, w tym popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg. Będzie to służyć zainicjowaniu debaty na temat możliwości znacznego poszerzenia ich wykorzystania.

W przygotowanie konferencji włączyła się także Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. PKD i OIGD będą współpracować dla podnoszenia świadomości w branży drogowej na temat wyzwań klimatycznych i ich konsekwencji dla prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej oraz promować wspólnie wypracowane rozwiązania. Te rozwiązania będą wypracowane we współdziałaniu zarządców dróg, świata nauki i praktyków realizujących projekty drogowe.

Tezy do debaty Poznań

Więcej o Konferencji

Loading...