Solidne drogi nie tylko na Śląsku
Obwodnica Pawłowic na drodze wojewódzkiej 833. Fot. ZDW KatowiceObwodnica Pawłowic na drodze wojewódzkiej 833. Fot. ZDW Katowice

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski objął honorowym patronatem inicjatywę „Solidne drogi” – wspólne przedsięwzięcie PKD oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

„Solidne drogi” to inicjatywa na rzecz upowszechnienia trwałych konstrukcji drogowych. Nie bez przyczyny na jej start zostało wybrane woj. śląskie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach od wielu lat systemowo stosuje zaawansowane rozwiązania zwiększające trwałość dróg. Podstawą tych działań jest kompleksowe podejście do drogi jako całości i wszystkich jej warstw: podłoża gruntowego, warstw dolnych i górnych konstrukcji nawierzchni.

W piśmie do marszałka woj. śląskiego prezes Zarządu OIGD Barbara Dzieciuchowicz i prezes Zarządu PKD Zbigniew Kotlarek podkreślili, że innowacyjne doświadczenia ZDW w Katowicach w obszarze konstrukcji nawierzchni zasługują na uznanie ich za dobre praktyki w całym polskim drogownictwie. ZDW w Katowicach jako jedyny w Polsce opracował własne, corocznie aktualizowane Wytyczne Techniczne dotyczące konstrukcji nawierzchni. Wśród zawartych w nich innowacyjnych rozwiązań warto zwrócić uwagę na stosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych domieszką polimerów, dzięki czemu taki asfalt jest bardziej elastyczny w różnych temperaturach, co przekłada się na większą odporność na pęknięcia i wytrzymałość zmęczeniową. Na śląskich drogach wojewódzkich na szeroką skalę stosowana jest także stabilizacja podłoża, mająca trwale zwiększyć jego nośność.

Zamierzeniem PKD i OIGD – czytamy w piśmie – jest upowszechnienie tych rozwiązań i ogólnie innowacyjnego podejścia do konstrukcji nawierzchni drogowych. Do inicjatywy obie organizacje zapraszają świat nauki, zarządców dróg oraz przedsiębiorstwa drogowe.

Długofalowym celem inicjatywy jest promowanie rozwiązań dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i zasobów naturalnych, a także upowszechnianie reguł gospodarki obiegu zamkniętego. Poprawa odporności nawierzchni na spękania zmęczeniowe i niskotemperaturowe, stosowanie lepiszczy asfaltowych o właściwościach odpowiadających zmiennym warunkom klimatycznym w Polsce (szczególnie w zakresie niskich temperatur), stosowanie technologii o obniżonych temperaturach wytwarzania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych, zwiększenie wykorzystania lokalnych surowców mineralnych i materiałów pochodzących z recyklingu, co ograniczy zanieczyszczenie środowiska spowodowane transportem i eksploatacją nowych złóż – to wszystko może stanowić wkład drogowców w osiąganie celów polityki klimatycznej.

W odpowiedzi na to wystąpienie marszałek J. Chełstowski wyraził przekonanie, że projekt „Solidne Drogi” stanie się platformą dla tych wszystkich, którzy zechcą działać dla rozwoju dróg kołowych w Polsce i zadeklarował objęcie inicjatywy swoim patronatem. Jej oficjalny start nastąpi podczas VII Ślaskiego Forum Drogownictwa w Katowicach, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca. Inicjatorzy „Solidnych Dróg” powołali już Radę Programową, na czele której stanął profesor Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz.

Loading...