VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Odbyła się

Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w Katowicach w dniach 5-6 czerwca 2019 r. Tematyka koncentrować się będzie na redukcji hałasu komunikacyjnego, wzmocnieniach podłoża w budownictwie drogowym, nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych. Podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się również sesja poświęcona bezpieczeństwu motocyklistów.

W konferencji wezmą udział wybitni eksperci z Polski i Niemiec. Obradom towarzyszyć będzie wystawa z udziałem firm-partnerów wydarzenia.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa motocykli BMW®

Miejscem obrad będzie Hotel Park Inn by RADISSON ****

ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice.Program:

Wtorek 4 czerwca / Dienstag, den 4. Juni

(opcjonalnie)

13:00 – 14:00 zameldowanie w hotelu

14:00 - 14:45 obiad

15:00 wycieczka „Szlakiem przemysłu śląskiego” (w tym Muzeum Tyskie Browary Książęce) / Besichtigung von Tyskie Browary Książęce (Fürstliche Brauereien in Tychy)

19:00 kolacja i wieczór z niespodzianką (restauracja hotelu „Park Inn by Radisson) / Abendessen mit Überraschung

Środa 5 czerwca / Mittwoch, den 5. Juni

8:30 – 9:20 – rejestracja uczestników

9:25 – zbiórka uczestników przed głównym wejściem do hotelu / Treffpunkt von dem Haupteingang des Hotels

9:30 – 9:50 – przejazd do Sali Sejmu Śląskiego / Fahrt zum Schlesischen Parlament

10:00 sesja I inauguracyjna / Session I

Powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród / Begrüßung der Teilnehmer, Verleihung von Auszeichnungen und Preisen (65')

Wykład inauguracyjny: „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi” / Auftaktvorlesung: "Wohin führen nachhaltige Straßen?– prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska PL (25’)

11:35 – 12:30 – przejazd do hotelu, przerwa kawowa, rejestracja / Kaffeepause, Registrierung

12:30 sesja II / Session II

O przyczynach katastrofy wiaduktu Polcevera w Genui / Die Ursachen der Katastrophe der Polcevera-Brücke in Genua - Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa PL (15’)

Projektowanie dolnych warstwy nawierzchni i ulepszonego podłoża / Entwurf der unteren Schichten der Fahrbahn und des verbesserten Untergrundes - dr inż. Bohdan Dołżycki, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej PL (20’)

Wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym. Wspólne doświadczenia: ZDW Katowice, Strabag, Visolis / Der Einfluss der Phase C-S-H auf die Erhöhung des Frostwiderstandskoeffizienten von bindigen Böden, die mit einem Ionenaustauschmittel stabilisiert sind. Gemeinsame Erfahrungen: ZDW Katowice, Strabag, Visolis – mgr inż. Marek Przeradzki, Visolis/InfraCrete, Katowice PL (20')

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych / Aufbereitung und Stabilisierung von bindigen Böden - Dominik Małasiewicz, Zakłady Wapiennicze Lhoist, Tarnów Opolski PL (15’)

Zbrojenie warstw asfaltowych dla zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni / Verstärkung von Asphaltschichten zur Erhöhung der Oberflächenermüdung - Michał Gołos, Tensar Polska sp. z o.o., Warszawa PL (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion

14:15 obiad / Mittagessen

15:00 sesja III / Session III

Entwicklung von Standards und Normen, Ausschreibungstrukturen, Innovationen auf dem Weg zum Doppelnutzen der LSW in Deutschland /Rozwój norm i standardów, struktura przetargów, innowacje na drodze do wielofunkcyjnych ekranów akustycznych w Niemczech - Reinhard Kohlhauer, R.Kohlhauer GmbH, Gaggenau D (20’)

Sytuacja rynkowa, ograniczenia i sposoby działań dla zwiększenia akceptacji ekranów akustycznych w Polsce / Marktsituation, Einschränkungen, welche Entwicklungen helfen in der Akzeptanz von LSW in Polen - Maciej Zakrzewski, Alfa Bond Kohlhauer sp. z o.o., Warszawa PL (20’)

Lärmmindernde Betonstraßen: Möglichkeiten der Lärmminderung / Drogi betonowe redukujące hałas i ich możliwości - Beate Altreuther, Müller-BBM, Planegg/München D (20’)

Badanie hałaśliwości nowoczesnych nawierzchni na drogach wojewódzkich woj. śląskiego / Untersuchung des Lärms von modernen Straßenbelägen auf Woiwodschaftsstraßen des ZDW in Katowice - Maciej Hałucha, Ekkom Sp. z o.o. Kraków PL (20’)

Niedrige Lärmschutzwände (bis zu 1 m): neue Forschungsarbeiten / Niskie (do 1 m) ekrany przeciwhałasowe: nowe badania – Myrko Bellmann, Volkmann&Rossbach, Montabaur D (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

16:50 przerwa kawowa / Kaffeepause

17:10 sesja IV

Różne koncepcje nawierzchni asfaltowych w kontekście trwałości / Unterschiedliche Konzepte für Asphaltbeläge in Bezug auf die Lebensdauer - dr inż. Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt, Płock (20’)

Wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na drogach ZDW w Katowicach / Untersuchungsergebnisse von hochmodifizierten Bitumen, die auf den Straßen des ZDW in Katowice verwendet werden - Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach PL (15’)

CleanAir (ClAir) Asphalt - Innovativer Straßenbelag baut Luftschadstoffe ab / CleanAir (ClAir) Asphalt - Innowacyjna nawierzchnia redukująca zanieczyszczenia powietrza - Sebastian Czaja, Martin Muschalla TPA Bad Hersfeld DE (20’)

Betonfahrbahndecken – Oberflächenperformance „Geräuschemission“ / Nawierzchnie betonowe: stan nawierzchni a emisja hałasu - Dr. Marko Wieland, Bundesanstalt für Straßenwesen, Dr. Jürgen Schmidt (prelegent), IWS Messtechnik GmbH, Celle D (20’)

Innowacyjne nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem kompozytowym / Innovative Betondecken mit Kompositbewehrung - dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska TPA Pruszków PL (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja, wystąpi zespół „Waldek Pasternak z zespołem” / feierliches Abendessen, Auftritt von Waldek Pasternak mit der Band

czwartek 6 czerwca / Donnerstag, den 6. Juni

9:30 sesja V / Session V

Die digitale Transformation – Herausforderungen und Chancen für Eigentümer und Betreiber von Straßenverkehrsinfrastrukturen / Transformacja cyfrowa: wyzwania i szanse dla właścicieli i operatorów infrastruktury drogowej - Jürgen Krieger, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach D (20‘)

Aktuelle messtechnische Entwicklungen zur Beschreibung der Griffigkeit: Vergleich berührender und berührungsloser Messverfahren / Aktualne nowości w pomiarach szorstkości: porównanie dotykowych i bezdotykowych metod pomiarowych - Dr. Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH, Celle D (20’)

Ebenheitsgrinding/Texturgrinding – Unterschiede bei der Ausführung / Szlifowanie w celu poprawy równości/szlifowanie tekstury: różnice w wykonaniu - Tim Alte-Teigeler, Otto Alte-Teigeler GmbH, Bietigheim, Baden D (20’)

Po co zarządzamy ryzykiem w drogownictwie? / Warum Risikomanagement im Straßenwesen?– Marek Skakuj, HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt D (20’)

Verschleiß, eine Prüfeigenschaft nur für offenporigen Asphalt / Zacieranie jako laboratoryjna metoda badawcza właściwości mieszanek asfaltowych porowatych - Stefan Draeger, infraTest Prüftechnik GmbH, Brackenheim D (20‘)

Projekt organizacji ruchu on-line / Verkehrsplan on-line – Paulina Olenkowicz-Trempała, Comarch Kraków PL (15‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion

11:35 przerwa kawowa, czas na wymeldowanie z hotelu / Kaffeepause (Zeit für Auschecken)

12:00 sesja VI / Session VI

SaferWheels: europejskie badanie wypadków z udziałem kierujących jednośladami / SaferWheels: europaweite Unfalluntersuchung mit Motorradfahrern – Ilona Buttler, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie PL (20’)

Motocykliści – czy są bezpieczni na śląskich drogach?/ Motorradfahrer - sind sie auf schlesischen Straßen sicher? - mł. insp. Robert Piwowarczyk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach PL (15’)

Geometryczne determinanty organizacji ruchu a bezpieczeństwo motocyklistów / Geometrische Determinanten der Verkehrsregelung und der Sicherheit der Motorradfahrer – Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy, Kraków PL (20’)

Urządzenia brd a bezpieczeństwo motocyklistów / Verkehrssicherheitseinrichtungen und Sicherheit der Motorradfahrer – Jacek Pasikowski, ProWerk Kraków PL (15’)

Osłony na bariery chroniące życie motocyklistów / – Grzegorz Bagiński, Saferoad RRS Polska, Gdańsk (15’)

Ekonomiczne i trwałe rozwiązania w oznakowaniu poziomym / Kosteneffiziente und dauerhafte Lösungen für die Fahrbahnmarkierung – Michał Kowalski, 3M Poland, Kajetany (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja (15’)

14:00 podsumowanie i zakończenie Forum / Zusammenfassung und Ende des Forums

14:10 obiad / Mittagessen


ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

Bez noclegów :

1000 zł z VAT (udział w dwóch dniach Forum)

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

lub

1400 zł z VAT (udział w trzech dniach Forum)

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 04-06.06.2019,
 • obiad, wycieczkę techniczną i kolację jubileuszową w dn. 04.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Z jednym noclegiem:

1200 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1100 zł z VAT)

1300 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Park Inn by Radisson Katowice**** (05/06.06.2019) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Z dwoma noclegami:

1700 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1900 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu Park Inn by Radisson Katowice**** (04/05 i 05/06.06.2019) ze śniadaniami,
 • obiad, wycieczkę techniczną i kolację jubileuszową w dn. 04.06.2019,
 • udział w Forum w dniach 05-06.06.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 05.05.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 06.06.2019

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 27 maja 2019r. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 28 maja 2019 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 30 maja 2019 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa w tym roku miała szczególny charakter, gdyż była połączona z jubileuszem 20 lat działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

ZDW i Polski Kongres Drogowy organizują tę imprezę co roku od 2013 r. W ciągu tych lat zdobyła sobie pozycję jednej z najważniejszych konferencji technicznych w Polsce. Jej cechą wyróżniającą jest partnerska wymiana doświadczeń między drogowcami Polski i Niemiec. Uczestniczą w niej przedstawiciele administracji drogowych, uczelni i instytucji badawczych, stowarzyszeń działających w drogownictwie oraz firm branży drogowej. W tegorocznej edycji Forum wzięło udział 190 osób, reprezentujących przeszło 70 różnych instytucji i przedsiębiorstw.

Sesja inauguracyjna Forum odbyła się w historycznej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Na otwarcie przybyli: przewodniczący Sejmiku woj. śląskiego Jan Kawulok, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, posłowie z Górnego Śląska oraz grupa uczestników Forum, w tym: Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i prof. Ulf Zander z Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa BASt.

20-lecie ZDW w Katowicach

Dokonania katowickiego ZDW w ciągu 20 lat były tematem wystąpienia marszałka Jakuba Chełstowskiego. Jednostka zarządza siecią 1218,6 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6.838 m. Dziś sieć drogowa na terenie województwa zalicza się do najlepszych w kraju. W budżecie województwa jedna trzecia pieniędzy przeznaczona jest na drogi, co pokazuje jak ważną gałęzią życia gospodarczego jest drogownictwo.

Od początku do chwili obecnej Zarządem kieruje mgr inż. Zbigniew Tabor. Laudację na cześć ZDW i jego dyrektora wygłosił prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Przypomniał m.in., że ZDW przoduje w kraju w korzystaniu i promowaniu nowych technologii. To technologiczne zaawansowanie wynika ze ścisłej współpracy z instytucjami naukowo–badawczymi i udziałem w wymianie doświadczeń. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z niemieckim instytutem federalnym BASt z Bergisch Gladbach oraz z przedstawicielami zarządów dróg landów Niemiec.

W trakcie uroczystości grupa pracowników ZDW odebrała pamiątkowe medale za wieloletnią pracę. Pamiątkowe medale odebrali także przedstawiciele władz regionu, jednostek naukowych, organizacji społecznych i mediów. Szczególne wyróżnienie – statuetkę „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” otrzymał dr inż. Tadeusz Suwara, wiceprezes Zarządu PKD. Ta nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia życia poświęconego pracy na różnych stanowiskach związanych z budową i utrzymaniem dróg.

Zrównoważone drogi to solidne drogi

Na zakończenie posiedzenia wykład inauguracyjny VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, zatytułowany „Dokąd prowadzą zrównoważone drogi?”, wygłosił dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, profesor Politechniki Lubelskiej. Zrównoważone drogi – powiedział - wiążą się ze zrównoważonym rozwojem ogólnie. A warto przypomnieć, że wzorem do definicji zrównoważonego rozwoju był model zrównoważonego leśnictwa. Na początku XVIII w. w Niemczech stale brakowało drewna z powodu przetrzebienia tamtejszych lasów. To właśnie wtedy saksoński starosta Hans Carl von Carlowitz zarządził odbudowę podlegających mu lasów oraz wprowadził zasady uregulowanego i przyszłościowego postępowania z zasobami naturalnymi. Wkrótce jego model przyjął się w leśnictwie całych Niemiec, a następnie stał się przykładem dla całego świata.

Dzisiaj pojęcie zrównoważonego rozwoju stosuje się w znaczeniu uniwersalnym, obejmującym nie tylko aspekty ekonomiczne, ale też ekologiczne oraz społeczne. Wychodząc z tego założenia, prof. Bohatkiewicz pokusił się o sformułowanie własnej definicji zrównoważonej drogi: są to optymalne rozwiązania z uwagi na czynniki społeczne, środowiskowe, techniczne i ekonomiczne w trakcie ich projektowania, budowy i utrzymania. Zrównoważone drogi prowadzą do optymalnych rozwiązań technicznych i są: społecznie sprawiedliwe, przyjazne środowisku i ludziom, ekonomicznie uzasadnione i technicznie wykonalne. Zrównoważone drogi prowadzą wprost do „Solidnych dróg” – jak nazwano najnowszą inicjatywę PKD i OIGD, zainspirowaną osiągnięciami katowickiego ZDW w budowie i utrzymaniu dróg.

„Solidne drogi” od dołu

O szczegółowych rozwiązaniach technicznych, składających się na takie efekty mówiono podczas następnych sesji konferencji, która dalej obradowała w hotelu „Park Inn by Radisson” w Katowicach. Dr inż. Bohdan Dołżycki z Politechniki Gdańskiej mówił o indywidualnym projektowaniu dolnych warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża. Takie projektowanie jest jak najbardziej dopuszczalne, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, a w wielu przypadkach – nawet wskazane. Tak dzieje się np. gdy stosowany jest materiał z recyklingu w większym zakresie niż dopuszczają to Wymagania Krajowe, do warstwy ulepszonego podłoża i/lub do dolnych i górnych warstw konstrukcji nawierzchni stosowane są geosyntetyki wzmacniające, które mogą zredukować grubość wzmacnianych warstw albo zastosowano wzmocnienie podłoża gruntowego na gruntach słabych, w nietypowych warunkach gruntowo-wodnych, na gruntach skalistych lub na terenach szkód górniczych. Projektowanie indywidualne dolnych warstw i ulepszonego podłoża pozwala na lepsze dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych warunków gruntowych oraz możliwości, jakimi dysponuje wykonawca.

Praktyczne zastosowanie takiego podejścia podczas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 406 w miejscowości Sośnicowice zaprezentował Marek Przeradzki z firmy Visolis. Wystąpiło tam zjawisko utraty nośności gruntów spoistych. Zastosowano środki jonowymienne - preparat taki jest stosowany jako domieszka do konwencjonalnego cementu portlandzkiego CEM I 42,5 w proporcji od 2 –3%. Efektem jest trwałe, solidne i wytrzymałe podłoże bez spękań, osiadania i dylatacji. Dzieje się tak, gdyż preparat zabezpiecza przed erozyjnym działaniem wody opadowej oraz ogranicza zjawisko podciągania kapilarnego, co zapewnia mrozoodporność. Następuje także zwiększenie wytrzymałości na ściskanie z zachowaniem podatności warstwy na odkształcenia. A może najważniejsze jest to, że zastosowanie preparatu jonowymiennego umożliwia wykorzystanie gruntów bez potrzeby ich wymiany.

Innym środkiem stosowanym do stabilizacji gruntów jest wapno, w różnych postaciach: jako mleczko wapienne – do gruntów przesuszonych, wapno palone – do gruntów przewilgoconych. Wapno palone ma także odmianę niskoemisyjną, jako rozwiązanie dla terenów gęsto zaludnionych. Wapno – podkreślił Dominik Małasiewicz z firmy Lhoist – poprawia urabialność gruntu (obniża wilgotność) i zwiększa odporność na erozję wewnętrzną.

W warstwach asfaltowych nawierzchni wpływ na trwałość zmęczeniową ma z kolei ich wzmocnienie. Stosowane są do tego powszechnie geosyntetyki. Zastosowanie siatek i kompozytów do zbrojenia nowych warstw asfaltowych istniejących nawierzchni drogowych pozwala na skuteczne zapobieganie spękaniom odbitym, zabezpieczanie połączenia podłużnego nawierzchni, zmniejszanie powstawania koleinowania w nowych nawierzchniach oraz wydłużenie trwałości zmęczeniowej nawierzchni poprzez absorpcję i wydłużenie czasu propagacji spękań zmęczeniowych – powiedział Michał Gołos z firmy Tensar Polska.

Nawierzchnie to śląska specjalność

Temat nawierzchni asfaltowych, a ostatnio również betonowych to od lat przewodni temat Śląskiego Forum Drogownictwa. Stały uczestnik tych konferencji - dr inż. Krzysztof Błażejowski z Orlenu Asfalt tym razem mówił o różnych koncepcjach warstw asfaltowych w kontekście ich trwałości. Cienki i sztywny pakiet asfaltowy może być trwały, ale warunkiem jest nośne podparcie z warstw dolnych. Z kolei gruby i sztywny pakiet asfaltowy jest trwały zmęczeniowo, charakteryzuje się też dużą nośnością, problemy niestety występują w zimie. Pakiety asfaltowe o mniejszej sztywności prowadzą do większych ugięć konstrukcji oraz większych odkształceń krytycznych. Jeśli jednak warstwy są elastyczne, to dzięki temu charakteryzują się większą wytrzymałością zmęczeniową. Także w tym przypadku grubość pakietu ma znaczenie, ponieważ elastyczność nie w każdym przypadku kompensuje zwiększone odkształcenia krytyczne – stwierdził dr Błażejowski.

Projektowanie układu warstw nawierzchni w powiązaniu z obecnie dostępnymi materiałami daje dość dużą swobodę projektowania. Współczesne materiały wykazują cechy niezgodne z tradycyjnym rozumieniem funkcjonowania mieszanek mineralno-asfaltowych. Szczególnie asfalty modyfikowane polimerami wymagają starannego zrozumienia ich charakterystyki i sposobu pracy w nawierzchni podatnej. Najbardziej zaskakującą zmianą jest możliwość stosowania miękkich lepiszczy w dowolnej warstwie, co przez lata nie było dopuszczane z powodu nadmiernego koleinowania. Obecnie – zapewnił prelegent - można wykorzystać specyficzne cechy miękkich asfaltów do uzyskiwania nowych efektów bez ryzyka koleinowania.

Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor podał najnowsze wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na zarządzanych przez niego drogach. Badaniom podano próbki referencyjne, dostarczonych przez producentów 3 rodzajów PMB HiMA i 21 próbek z budowy (otaczarni). Badano odporność na pękanie nawierzchni metodą TSRST oraz wykonano cykliczną próbę pełzania z odprężaniem (MSCR), co pozwala charakteryzować wysokotemperaturowe właściwości asfaltów. Badanie MSCR będzie okresowo wykonywane na próbkach kontrolnych pobieranych przez ZDW w Katowicach. Dotychczasowe wyniki pokazują, że próbki pobrane na budowach nie odbiegają od jakości próbek referencyjnych dostarczonych przez producentów HiMA.


Do pobrania

Polecane konferencje

Trwa

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Warszawa

Celem Kongresu jest popularyzacja w Polsce nowego, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą, znanego jako Asset Management i praktyczne ćwiczenia.

Odbyła sięGIZ2019

VI Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

RODEO V4 - ZAWODY OPERATORÓW PŁUGÓW ODŚNIEŻNYCH

Kraków

Zawody operatorów sprzętu do zimowego utrzymania dróg z udziałem reprezentacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.