Firma ACO członkiem PKD

Kolejnym członkiem wspierającym PKD została firma ACO.

Grupa ACO to wodno-inżynieryjna globalna firma rodzinna, lider światowego rynku w segmencie technologii wody oraz zrównoważonego zarządzania wodą opadową. Od ponad 77 lat projektuje i dostarcza systemy do odprowadzania, podczyszczania, zatrzymywania i ponownego wykorzystywania wód opadowych.
Przyczyniając się do zachowania czystych wód gruntowych ACO wnosi swój wkład w przyszłość świata, a swoją misją, którą określa jako misję ochrony ludzi przed wodą i coraz częściej również jako misję ochrony wody przed ludźmi, wpisuje się w Agendę ONZ 2030, która określa konieczność poprawy jakości wody jako jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Więcej na stronie internetowej: https://www.aco.pl/ 

 

Loading...