Drogi łączą przyjaciół
Prezes PKD Zbigniew Kotlarek i prezes Słowackiego Towarzystwa Drogowego Jan Szedivy podczas inauguracji konferencji Prezes PKD Zbigniew Kotlarek i prezes Słowackiego Towarzystwa Drogowego Jan Szedivy podczas inauguracji konferencji “Drogi łącza przyjaciół”

Pod takim właśnie hasłem w dniach 3-5 października odbyła się konferencja integracyjna drogowców z przygranicznych regionów Polski, Czech i Słowacji. Komitety narodowe PIARC w tych krajach będą proponować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Konferencja odbyła się w miejscowości Lipowa koło Żywca, a więc w miejscu nieodległym od styku granic tych trzech krajów. Miała ona dwa przewodnie tematy: realizację transgranicznych projektów drogowych, wspieranych przez Unię Europejską w ramach programu Interreg oraz wymianę doświadczeń publicznych zamawiających roboty budowlane i przedstawicieli rynku w tych trzech krajach. Poza funkcją wymiany doświadczeń, istotnym celem konferencji była integracja drogowców. Służył temu odbywający się równolegle turniej piłkarski z udziałem 6 drużyn, reprezentujących jednostki administracji drogowej szczebla regionalnego z Polski i Czech.

Konferencja została zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy jako narodowy komitet Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Przybyli na nią szefowie narodowych komitetów PIARC z Czech: Vaclav Neuvirt (przewodniczący Komitetu Narodowego PIARC Republiki Czeskiej) i Petr Mondschein (prezes Czeskiego Towarzystwa Drogowego) oraz Słowacji: przewodniczący Komitetu Narodowego Jan Szedivy i członek władz Słowackiego Towarzystwa Drogowego Duszan Sztofa. Podczas trójstronnego spotkania uzgodniono zacieśnienie współpracy, wzajemne zapraszanie na organizowane ważniejsze przedsięwzięcia programowe i wspólne organizowanie przedsięwzięć podobnych do konferencji w Lipowej. Polscy i słowaccy drogowcy zadeklarowali także poparcie dla kandydatury Pragi do organizacji 27 Światowego Kongresu Drogowego w roku 2023.

Loading...