Władysław Rawski zasłużonym dla lubelskich dróg
Władysław Rawski - Zasłużony Drogowiec Lubelskiego. Fot. PKDWładysław Rawski – Zasłużony Drogowiec Lubelskiego. Fot. PKD

Podczas III Lubelskiego Forum Drogowego Władysław Rawski – emerytowany pracownik administracji drogowej otrzymał honorowe wyróżnienie “Zasłużony drogowiec Lubelskiego”.

Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków PKD z czerwca 2017. Kapituła Honorowych Wyróżnień PKD przyznała je na posiedzeniu w dniu 28 marca br. Wyróżnienia będą wręczane podczas konferencji organizowanych przez stowarzyszenie w najbliższym czasie.

Urodzony w 1949 roku w powiecie hrubieszowskim woj. lubelskiego, Władysław Rawski Jest absolwentem Technikum Geodezyjno-Drogowego w Lublinie i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, w której uzyskał w 1975 roku tytuł inżyniera budownictwa drogowego. W czasie studiów juz pracował zawodowo w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lublinie, odroku 1975 w Biurze Planowania Przestrzennego.

Pracę a administracji drogowej rozpoczął po przeprowadzce do Koszalina w 1978 roku. Został tam zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Wydziale Budowy i Rozwoju Sieci Drogowej. W 1985 roku powrócił do Lublina i podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg i Inżynierii Ruchu. W kolejnych latach awansował na stanowiska dyrektorskie w kolejnych instytucjach zarządzających drogami: Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i wreszcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lubinie. Przed przejściem na emeryturę w 2015 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Oddziału GDDKiA w Lublinie ds. Zarządzania Drogami i Mostami.

Wł. Rawski zawsze godził pracę zawodową z działalnością społeczną. Wciąż jest aktywnym członkiem takich organizacji jak Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP – wiceprezes Zarządu Krajowego ds. drogownictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich – Prezes oddziału Lubelskiego i Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa -Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Związek Mostowców RP, oddział Rzeszowsko-Lubelski. W Polskim Kongresie Drogowym jest wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Jego wielką pozazawodową pasją jest fotografia i podróże. Szczególnym powodem do dumy jest dla niego kolekcja zdjęć pomników Adama Mickiewicza, którą podarował muzeum wieszcza w jego rodzinnym Zaosiu koło Nowogródka na Białorusi.

Uroczystość wręczenia symbolu nagrody – wiecznego pióra z grawerowaną dedykacją odbyła się 5 kwietnia, podczas sesji inaugurującej III Lubelskie Forum Drogowe w Puławach. Wyróżnienie wręczyli: prezes PKD Zbigniew Kotlarek i przewodniczący Regionu Lubelskiego stowarzyszenia Piotr Banach. Władysław Rawski jest drugim uhonorowanym tytułem “Zasłużony Drogowiec Lubelskiego”. Wcześniej wyróżnienie to trafiło do rąk Edwarda Wilczopolskiego, podczas I lubelskiego Forum Drogowego, które odbyło się również w Puławach w 2012 roku.

Loading...