Komitet Techniczny zarekomendował trzecią część WR-D-22

Komitet Techniczny Drogownictwa pozytywnie zaopiniował i po zmianach w porozumieniu i przy akceptacji autorów zarekomendował do wprowadzenia trzecią część Wytycznych WR-D-22 “Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 3: Wyposażenie techniczne”. 

Wcześniej KTD zarekomendował WR-D-22: “Część 1: Wymagania podstawowe” także dwie kolejne części WR-D-22: “Część 2: Kształtowanie geometryczne i Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych”.

Loading...