Przedłużony termin konsultacji nowych WWWiORB
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. PKDZdjęcie ilustracyjne. Fot. PKD

Do 30 września można jeszcze zgłaszać uwagi do projektów nowych dokumentów technicznych GDDKiA, dotyczących głównie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z mieszanki grysowo-mastyksowej.

Termin został przedłużony, uwagi do zapisów zbierają m.in. organizacje zrzeszające wykonawców robót drogowych. Poddane konsultacjom dokumenty to: Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczące nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej), nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwy podbudowy i warstwy wiążącej) oraz nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej SMS.

Projekty dokumentów sa dostępne w zakładce poświęconej dokumentom technicznym do opiniowania na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji.

Tam również można znaleźć formularz do zgłaszania uwag.

Loading...