Do zobaczenia w Gdańsku!
Prezydium pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego w 1928 roku. Fot: Muzeum Drogownictwa w SzczuciniePrezydium pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego w 1928 roku. Fot: Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Podczas Zimowego Kongresu Drogowego Gdańsku zapraszamy na seminarium historyczne z okazji stulecia związków Polski z PIARC i 90-lecia pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego.

XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy organizowany jest przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC w Gdańsku w dniach 20-23 lutego. Miejscem obrad oraz towarzyszącej Kongresowi wystawy będzie kompleks Amber Expo. Na wystawie swoje pawilony i stoiska mieć będą narodowe komitety PIARC z kilkunastu państw oraz firmy branży drogowej z Polski i innych krajów. Polski Kongres Drogowy razem z Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad będą gospodarzami pawilonu narodowego Polski.

W ostatnim dniu, w piątek 23 lutego, podczas sesji zamykającej Kongres nastąpi podpisanie porozumienia między PIARC a PKD, określającego szczegółowo prawa i obowiązki Narodowego Komitetu tej organizacji. Zasadniczym zadaniem Komitetów, które działają w przeszło 40 krajów świata, jest upowszechnianie wiedzy technicznej, wypracowywanej w Komitetach Technicznych światowego stowarzyszenia, organizowanie udziału krajowych ekspertów w tych pracach i wspieranie działań Pierwszego Delegata, którym jest tradycyjnie przedstawiciel GDDKiA.

Wcześniej tego samego dnia, w godzinach 8:30 – 10:00, PKD zaprasza na seminarium historyczne “Stulecie obecności Polski w światowej rodzinie drogowej”. Okazją do jego zorganizowania jest 90 rocznica zwołania pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego, który obradował w dniach 3-5 stycznia 1928 r. i setna rocznica niepodległości Polski, której nowy rząd w 1919 roku przystąpił do PIARC. W programie seminarium znajdą się m.in. prezentacje Marka Mistewicza o przedwojennych Kongresach Drogowych, referat Marka Rolli o udziale polskich drogowców w Światowych Kongresach Drogowych i wspomnienie prezesa Zbigniewa Kotlarka na temat reaktywacji Polskiego Kongresu Drogowego w roku 2005.

Zapraszamy wszystkich, którzy planują udział w Kongresie do odwiedzenia polskiego pawilonu narodowego i na seminarium historyczne. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie, natomiast seminarium dostępne jest dla osób, które się zarejestrują jako uczestnicy Kongresu. Formularz rejestracyjny i wszelkie inne informacje dostępne są na stronie http://pl.aipcrgdansk2018.org/ a rejestracja będzie możliwa także na miejscu.

Loading...