Seminarium PSWNA z udziałem PKD o szansach i wyzwaniach branży drogowej

 

W Gdańsku w dniach 20-22 września odbyło się seminarium “Szanse i wyzwania branży drogowej w świetle sytuacji geopolitycznej i transformacji energetycznej” Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki, administracji drogowej i samorządów, a także przedsiębiorstw związanych z branżą budownictwa drogowego, producentów nawierzchni asfaltowych.

 

Wiodącymi tematami dwudniowego seminarium były: sytuacja na rynku materiałów budownictwa drogowego w świetle aktualnych zmian i nowych inwestycji, gospodarka w obiegu zamkniętym a budowa dróg w Polsce – recykling, ochrona środowiska, współpraca administracji z wykonawcami przy budowie dróg samorządowych w Polsce. Aktualną sytuację i wyzwania rynku budownictwa drogowego w Polsce przedstawiła Barbara Dzieciuchowicz z OIGD, a na rynku asfaltów – Małgorzata Kowalska z firmy Orlen Asfalt.

Debatę “Sytuacja geopolityczna i transformacja energetyczna. Sytuacja branży drogowej w świetle kryzysu energetycznego” poprzedziła prezentacja prof. Jana Króla, który przybliżył szereg pojęć związanych głównie z odpornością infrastruktury drogowej na różnego rodzaju zdarzenia. Debata dotyczyła czarnych scenariuszy związanych z aktualną sytuacją, które mogą mieć wpływ na drogownictwo. Dyskusja wskazała szereg zagrożeń dla branży jednak to co istotne pokazała również, że przygotowania do czarnych scenariuszy miały miejsce dużo wcześniej. Główne zagadnienia debaty skupiły się na produkcji asfaltu, kruszywa i paliw, waloryzacji kontraktów, wzrostu cen i surowców oraz wpływu na nie inflacji, Istotnym elementem debaty było wskazanie roli badań i rozwoju w trudnym czasie, które wpłyną istotnie na gospodarkę w przyszłości. W trakcie dyskusji zwrócono także uwagę na procedury przetargowe GDDKiA, które powinny charakteryzować dwustronną odpowiedzialności, która wpływa nie tylko na wartości kontraktów, ale i czas rozstrzygania postępowań.

W części poświęconej recyklingowi i ochronie środowiska prelegenci przedstawili m.in. prawne aspekty związane z recyklingiem (Maciej Lewicki, radca prawny, Budimex), badania dotyczące destruktu asfaltowego (Łukasz Bargenda, Budimex), ekoasfalty (dr inż. Mariusz Jaczewski, Politechnika Gdańska). Z kolei podczas swojego referatu “Kryteria ochrony środowiska w doborze nawierzchni asfaltowych – trendy i wyzwania” dr hab. Janusz Bohatkiewicza, prof. Politechniki Krakowskiej, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, podkreślał, że zmiany w przepisach technicznych wymagają analiz kosztów i korzyści w cyklu życia drogi. Analizy te należy bezpośrednio powiązać z kryteriami środowiskowymi. Ostatniego dnia tematem spotkań była współpraca administracji publicznej z wykonawcami dróg. 

 

 

Loading...