WaterFolder Day 2023

W dniach 28-29 marca 2023 w Gdańsku odbył się drugi już WaterFolder Day, czyli ogólnopolskie spotkanie projektantów zajmujących się wodami opadowymi.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych, a także szkoleniach i warsztatach w pięciu blokach tematycznych: prawnym, odwodnienia komunikacyjne i kanalizacja deszczowa, blok dedykowany zielono-niebieskiej infrastrukturze, GIS i technologii cyfrowych, eksploatacyjny. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej i wiceprezes zarządu Polskiego Kongresu Drogowego podczas swojego wystąpienia omówił podstawowe problemy związane z odwodnieniem dróg i ulic
w kontekście nowego systemu przepisów technicznych jaki został wprowadzony w 2022 roku w drogownictwie i mostownictwie, przekazał najważniejsze informacje o zmianach w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dot. warunków technicznych dla dróg publicznych oraz omówił najnowsze materiały Ministerstwa Infrastruktury, tj. Wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic (WR-D-71-1,2).

Relacja wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Gi4jLMMfPhg 

 

Loading...