PKD wznawia współpracę z PIARC

Przedstawiciele Polskiego Kongresu Drogowego spotkali się 3 lutego z przebywającymi w Warszawie Dyrektorem Generalnym Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC Patrickiem Mellajanq i zastępcą dyrektora Robinem Sebille. Tematem rozmowy było włączenie się PKD w działalność tej największej światowej organizacji drogowej.


World Road Association (to obecnie używana nazwa), posługujące się również dawnym skrótem PIARC (Permanent International Association of Road Congresses – Stałe Międzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów Drogowych) to organizacja założona w 1909 roku w Paryżu, po zakończeniu pierwszego w historii Światowego Kongresu Drogowego. Została założona dla organizowania międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w kształtującym się dopiero nowoczesnym budownictwie drogowym i zarządzaniu siecią drogową.
Prezes PKD Zbigniew Kotlarek przypomniał, że na tej organizacji wzorowali się polscy inżynierowie, którzy w 1925 roku postanowili zwołać Polski Kongres Drogowy (ostatecznie odbył się w roku 1928) i założyli Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych. Do tej tradycji bezpośrednio nawiązuje obecne stowarzyszenie PKD. Także jego współczesna struktura (m.in. Komitety Techniczne) odzwierciedla formy działalności PIARC.
Do stowarzyszenia PIARC należy obecnie 121 krajów, a właściwie ich rządów. W każdym z krajów funkcjonuje “Pierwszy przedstawiciel”, którym w Polsce zawsze jest reprezentant GDDKiA. W 40 krajach delegaci scedowali swoje obowiązki na tak zwane narodowe komitety PIARC, które zajmują się rozpowszechnianiem dorobku technicznego Światowego Stowarzyszenia Drogowego w swoich środowiskach. Przedstawiciele PKD interesowali się funkcjonowaniem takich narodowych komitetów i możliwością uzyskania takiego statusu.
Przedstawiciele PIARC przebywali w Warszawie w związku z przygotowaniami do organizacji Międzynarodowego Zimowego Kongresu Drogowego. Kongres, poświęcony zimowemu utrzymaniu dróg, również w kontekście bezpieczeństwa drogowego, obradować będzie w Gdańsku w dniach 20-23 lutego 2018 roku.

Loading...